דף הבית » חדשות ועדכונים » עמותת הצלחה

מטרות העמותה הן לקדם את המודעות להגינות ולשמירת החוק בתחומי הכלכלה והחברה, לקדם וליזום הליכים של אכיפה אזרחית כנגד גורמים הפועלים כנגד ההגינות הכלכלית, לארגן ולתמוך בהליכים משפטיים ומנהליים כנגד אותם הגורמים, ולהגיש תלונות לגורמים המוסמכים על מנת להגביר את אכיפת החוק בתחומי הצרכנות, הכלכלה והחברה. מטרות נוספות שהגדירה העמותה הן קידום שקיפות וחופש מידע, הנגשת מידע ציבורי ומידע שיש בו עניין לציבור, עידוד המודעות לעקרונות חופש מידע ולגילוי ולחשיפה יזומה של מידע, מסמכים ונתונים בעלי ערך.

כגילוי נאות יצוין כי עו"ד אלעד מן הוא היועץ המשפטי של עמותת התמנון ושל עמותת הצלחה, ומכהן גם כיו"ר עמותת העין השביעית.

לאתר העמותה

פוסטים נוספים