ארכיון Search Console

Search Console הוא כלי של חברת גוגל שנועד לאפשר את ניהול החשיפה של עמודים ואתרי אינטרנט על גבי מנוע החיפוש של גוגל. בצד אחד ניגשים אליו בעלי האתרים ויכולים באמצעותו לשלוט ונתח את פעילות הגולשים הבאים בשערי האתר. בצד השני, הציבור בכלל, יכול לפנות לחברת גוגל לשם קיום של הוראות וצווים משפטיים, יישום זכויות שנקבעו בחוק או עדכון הקטלוג של עמודים במנוע החיפוש בעקבות שינויים ועריכות (קישור לטופס פנייה). במקרים שכאלה, גוגל מדווחת לבעלי האתר על הפניות, ובעמוד זה אנו משקפים מקצת מתיעוד הפניות שהתקבלו בעמותת התמנון בקשר להפעלת פרויקט תולעת המשפט.

בחלק מהפוסטים ניתן למצוא קישור לאתר Lumen. לומן (Lumen) הוא פרויקט של מרכז ברקמן קליין לאינטרנט וחברה באוניברסיטת הרווארד. הפרויקט אוסף, מנגיש ומנתח את הפניות השונות להסרת או הגבלת גישה לתכנים ברשת האינטרנט. בכך מאפשר הפרויקט מצד אחד לייצר מנגנון בקרה על תאגידי הענק האחראיים על תעבורת וגישת הציבור לתכנים באינטרנט ובמקביל גם מאפשר בקרה על הפונים עצמם.

ההודעות בעמוד זה מוצגת כפי שהן התקבלו מחברת גוגל. במקרים שבהם יש טענה לקיומו של צו איסור פרסום, מצדה של חברת גוגל, מבלי להודות בדבר, הוסרו הקישורים לתולעת המשפט. בנוסף, תחת מסגרת ברורה, מצויה הודעת מערכת, והיא תוכן שנכתב על ידי העמותה בהתייחס להודעה שהתקבלה מחברת גוגל.