ארכיון Search Console

Search Console הוא כלי של חברת גוגל שנועד לאפשר את ניהול החשיפה של עמודים ואתרי אינטרנט על גבי מנוע החיפוש של גוגל. בצד אחד ניגשים אליו בעלי האתרים ויכולים באמצעותו לשלוט ונתח את פעילות הגולשים הבאים בשערי האתר. בצד השני, הציבור בכלל, יכול לפנות לחברת גוגל לשם קיום של הוראות וצווים משפטיים, יישום זכויות שנקבעו בחוק או עדכון הקטלוג של עמודים במנוע החיפוש בעקבות שינויים ועריכות (קישור לטופס פנייה). במקרים שכאלה, גוגל מדווחת לבעלי האתר על הפניות, ובעמוד זה אנו משקפים מקצת מתיעוד הפניות שהתקבלו בעמותת התמנון בקשר להפעלת פרויקט תולעת המשפט.

בחלק מהפוסטים ניתן למצוא קישור לאתר Lumen. לומן (Lumen) הוא פרויקט של מרכז ברקמן קליין לאינטרנט וחברה באוניברסיטת הרווארד. הפרויקט אוסף, מנגיש ומנתח את הפניות השונות להסרת או הגבלת גישה לתכנים ברשת האינטרנט. בכך מאפשר הפרויקט מצד אחד לייצר מנגנון בקרה על תאגידי הענק האחראיים על תעבורת וגישת הציבור לתכנים באינטרנט ובמקביל גם מאפשר בקרה על הפונים עצמם.

ההודעות בעמוד זה מוצגת כפי שהן התקבלו מחברת גוגל. במקרים שבהם יש טענה לקיומו של צו איסור פרסום, מצדה של חברת גוגל, מבלי להודות בדבר, הוסרו הקישורים לתולעת המשפט. בנוסף, תחת מסגרת ברורה, מצויה הודעת מערכת, והיא תוכן שנכתב על ידי העמותה בהתייחס להודעה שהתקבלה מחברת גוגל.

Search Console – GDPR5#

Notice of European data protection law removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Due to a request under the data protection law in Europe, Google can no longer show one or more pages from your site in Google Search results. This only affects responses to some search queries for names or other personal identifiers that might appear on your pages. Only results on versions of Google’s search results…

Search Console 20839660 #2

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in our Google Search results on the following country-level services: The notice that we received, with any personally identifying information removed, may be found on the website of Lumen,…

Search Console – court order 5#

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in Google Search results on the following country-level services: https://www.google.co.il Unfortunately the terms of the order prevent us from sharing a copy of the order. What you…

Search Console – GDPR4#

Notice of European data protection law removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Due to a request under the data protection law in Europe, Google can no longer show one or more pages from your site in Google Search results. This only affects responses to some search queries for names or other personal identifiers that might appear on your pages. Only results on versions of Google’s search results…

Search Console – court order 4#

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in Google Search results on the following country-level services: https://www.google.co.il Unfortunately the terms of the order prevent us from sharing a copy of the order. What you…

Search Console 20839660 #1

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in our Google Search results on the following country-level services: The notice that we received, with any personally identifying information removed, may be found on the website of Lumen,…

Search Console – GDPR3#

Notice of European data protection law removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Due to a request under the data protection law in Europe, Google can no longer show one or more pages from your site in Google Search results. This only affects responses to some search queries for names or other personal identifiers that might appear on your pages. Only results on versions of Google’s search results…

Search Console – court order 3#

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in Google Search results on the following country-level services: https://www.google.co.il Unfortunately the terms of the order prevent us from sharing a copy of the order. What you…

Search Console – court order 2#

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in Google Search results on the following country-level services: https://www.google.co.il Unfortunately the terms of the order prevent us from sharing a copy of the order. What you…

Search Console – court order 1#

Notice of court order-related removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Google has received a legal complaint involving a court order, and we’re in the process of blocking certain URLs from your website from appearing in Google Search results on the following country-level services: https://www.google.co.il Unfortunately the terms of the order prevent us from sharing a copy of the order. What you…

Search Console – GDPR2#

Notice of European data protection law removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Due to a request under the data protection law in Europe, Google can no longer show one or more pages from your site in Google Search results. This only affects responses to some search queries for names or other personal identifiers that might appear on your pages. Only results on versions of Google’s search results…

Search Console – GDPR1#

Notice of European data protection law removal from Google Search To: Webmaster of https://תולעת-המשפט.קום/, Due to a request under the data protection law in Europe, Google can no longer show one or more pages from your site in Google Search results. This only affects responses to some search queries for names or other personal identifiers that might appear on your pages. Only results on versions of Google’s search results…