הותר לפרסום

מדור "הותר לפרסום" נועד להעניק חשיפה ראויה לחשודים ונאשמים בביצוע עבירות בהקשר של פרסום וחשיפה של אחרים בניגוד לרצונם או ניצול המצבים האלה. חשיבות רבה להפצת זהות החשודים והנאשמים נובעת מכך שמתלוננים רבים חוששים להתלונן בשל הסטיגמה והפגיעה הנוספת שיש בהגשת התלונה. לפיכך חשיפת זהות החשודים והנאשמים מסייעת בעידוד הגשת התלונות וזיהוי תוקפים סדרתיים.

המדור מוקדש לכתבת המקום הכי חם בגהנום, מאשה אברבוך, אשר מנהלת מערכה כנגד מטרידים מינית, בעיקר בהקשרים של הפצת תמונות אינטימיות ברשתות חברתיות ואפליקציות מסרים. מדובר באנשים שבמקרים רבים פגעו פגיעה אנושה בציבור רחב (בעיקר נפגעות) בדרך של חשיפה ומנגד נאבקו על הגנת שמם ופרטיותם שלא יוודע קלונם או החשד המיוחס להם ברבים.

הזדמנות גם לציין כי בניגוד לכל דין, כמעט כל התיקים האמורים הוגדרו על ידי פקידי הנהלת בתי המשפט כתיקים חסויים. הגדרות אלו נעשו על אף החלטות שיפוטיות מפורשות לחשוף את זהות עברייני המין. הסיבה כמו בהרבה דברים, היא טיוח מחדלים שאירעו בעבר ובמסגרתם דלף מידע רגיש על נפגעי עבירה. אז במקום לתקן את הליקויים ולהבטיח מנגנוני בקרה נאותים, בהנהלת בתי המשפט החליטו על הגדרות רחבות וכוללניות של תיקים שעשויים להתגלגל לתביעות רשלנות וכל אלה חסויים, כך גם תיקים של עברייני מין.