ארכיון החלטות חיסוי

ארכיון החלטות חיסוי הוא למעשה מפעל הנקניקיות של התיקים החסויים

כשליש מהתיקים בישראל חסויים בנט המשפט. הסיבות מגוונות, מהליכי משפחה והליכים נוספים שחסויים על פי סוג ההליך, דרך הליכים שנחסו על בסיס סיבות אישיות בהחלטות שופט ועד לאוסף גדול מאד של תיקים שהנהלת בתי המשפט לקחה לעצמה את הרשות לחסות משיקולים שאין להם מקור בדין.

כדי לשקף מעט יותר את התופעה, ריכזנו כאן אוסף של החלטות שיפוטיות על חיסיון הליכים ללא פרטים מזהים שמטבעם אסורים בפרסום. ארכיון זה נעשה בין היתר בהשראת מאמר של פרופ' ענת בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה Counter-archiving Facebook.