ארכיון החלטות חיסוי

ארכיון החלטות חיסוי הוא למעשה מפעל הנקניקיות של התיקים החסויים

כשליש מהתיקים בישראל חסויים בנט המשפט. הסיבות מגוונות, מהליכי משפחה והליכים נוספים שחסויים על פי סוג ההליך, דרך הליכים שנחסו על בסיס סיבות אישיות בהחלטות שופט ועד לאוסף גדול מאד של תיקים שהנהלת בתי המשפט לקחה לעצמה את הרשות לחסות משיקולים שאין להם מקור בדין.

כדי לשקף מעט יותר את התופעה, ריכזנו כאן אוסף של החלטות שיפוטיות על חיסיון הליכים ללא פרטים מזהים שמטבעם אסורים בפרסום. ארכיון זה נעשה בין היתר בהשראת מאמר של פרופ' ענת בן דוד מהאוניברסיטה הפתוחה Counter-archiving Facebook.

ש' אביגיל זכריה – איסור פרסום

השו' אביגיל זכריה קיבלה בקשה לחיסוי הליך. במסגרת הטיפול בבקשה העבירה להתייחסות משטרת ישראל בתוך 15 יום, אלא שבמשטרה איש לא טרח להגיב או להתייחס לדברים ולפיכך בקשת החיסוי התקבלה. יציון כי בין מסמכי ההליך נכללו פרוטוקל הדיון עצמו (4 עמודים) וצו אשפוז פסיכיאטרי הכולל תעודת זהות, כתובת, שם האב, תאריך לידה, מען ופרטים נוספים.…

ש' אדנקו סבחת – חיימוביץ – איסור פרסום אך דלתיים לא סגורות

בבקשה לאיסור פרסום ולקיום הדיון בדלתיים סגורות, קיבלה השופטת אדנקו סבחת – חיימוביץ את הבקשה לאיסור פרסום ודחתה את הבקשה לקיום הדיון בדלתיים סגורות. הרקע לבקשה, תביעה בשל לשון הרע ופגיעה בפרטיות בהפצת חוות דעת רפואית. להחלטה המלאה הערת מערכתאף שלכאורה הפגיעה מתקיימת רק בפרסום המסמכים או התייחסות אליהם, בפועל, כדרך המלך גם תיק זה…

ש' ציון קאפח – ערעור בעניין איסור פרסום

בקשה לחסות הליך פלילי שהסתיים בזיכוי נענתה באופן חלקי על ידי הערכאה הדיונית, בידי השו' שאול אבינור. אבינור לא קיבל את הבקשה לחסות את זהות הנאשמת (שזוכתה) בשל כך שהמקרה לא נכנס לחריגים הקבועים בסעיף 70 לחוק. בנוסף, התייחס השופט לשיהוי בין מועד הכרעת הדין ומועד הבקשה (חצי שנה). לבסוף, קבע השופט כי ככל שמדובר…

ש' יהודית שבח – איסור פרסום נספחים בלבד

בבקשה לאיסור פרסום על יסוד טענות של יכולת נשייה או פגיעה ביכולת לקבל מקורות מימון חלופיים, נדחתה על ידי השופטת יהודית שבח מבית המשפט המחוזי בת"א. עם זאת נעתרה לבקשה לחסות את נספחי התביעה בלבד עד להחלטה אחרת שתינתן לאחר הגשת כתבי ההגנה. להחלטה המלאה ת"א 51452-06-22: ווליו בייס בע"מ נ' טייב ואח' לעיון בהחלטה…

ש' כריסטינה חילו-אסעד – איסור פרסום תיק פלילי מלפני עשור

בקשה לחסות הליך שכללה עריכת דיון וסבב תגובות. בין היתר עלה כי מדיניות התביעה המשטרתית אינה קוהרנטית וכי תגובת המשטרה הייתה בסך הכל כי מדובר בטעויות. זו גם הזדמנות לבחון את החלטת בית המשפט ביחס להליך מלפני כעשור. סופו של יום שבקשת החיסוי התקבלה. הערת מערכתמעבר לכך שההחלטה התייחסה לפרסום הפרטים המזהים ובפועל התיק חסוי…

ש' ג'ויה סקפה שפירא – איסור פרסום האומנם?

תיק פלילי שנפתח בדצמבר 2020, נחסה רק בזכות פרסומו בפלטפורמות פרטיות ובכלל זה תולעת המשפט, באוגוסט 2022. מעל שנה וחצי תיק חסוי נותר פתוח ופומבי בנט המשפט, והופץ בהמשך לשלל מאגרים. את הנאשם מייצגת הסניגוריה הציבורית שהביאה את הדברים בפנינו. הערת מערכתלצד החיסוי השרירותי בנט המשפט, יש תופעה שקשה לעמוד את היקפה של תיקים חסויים…

ר' בכיר טל כהן אלימלך – איסור פרסום בהסכמה ובאדיבות

בקשה בהסכמה שהוגשה לרשם הבכיר טל כהן אלימלך נענתה בחיוב ובמסגרתה התבקשה המזכירות באדיבותה לחסות את שם הנתבעת בתיק. הערת מערכתכמו במקרים רבים, כל חיסוי ממוקד ככל שיהיה מתורגם הלכה למעשה לחיסוי מלא ומוחלט בנט המשפט. התיק אינו זמין ומי שיקיש את מספרו יקבל את ההודעה המטעה "שגיאה במספר תיק".

ש' אבי שליו – איסור פרסום

במסגרת פרוטוקול הדיון השו' אבי שליו הורה כי פרוטוקול הדיון יחוסה וההליך יוותר בדלתיים סגורות בשל התייחסות למצב נפשי של אחד מבעלי הדין. הערת מערכתזו הזדמנות להזכיר שלכאורה לא קיים דבר כזה תיק חסוי. יש חיסיון על זהות הצדדים ופרטים המזהים אותם ויש ניהול *דיון* בדלתיים סגורות, קרי תוכן הדיון חסוי. העלמותו של תיק מעל…

ש' אלי ברנד – קרוב מספיק

השו' אלי ברנד נעתר לבקשה להגדיר את הדיון שנערך בתיק הטרדה מאיימת כדיון בדלתיים סגורות. בהחלטתו על הבקשה קבע כי על פי הסכמת הצדדים ונוכח הקרבה בין המקרה לבין הוראות סעיף 68(ה)(1) לחוק בתי המשפט (ענייני משפחה) הדיון יוגדר כדיון בדלתיים סגורות וכי כל חומר המצוי בתיק יוגדר כחסוי. הערת מערכתיובהר כי סעיף 68 מתייחס…

ש' יהושוע צימרמן – איסור פרסום

בקשה לחסות הליך והכרעת דין מזכה, התקבלה על ידי השופט יהושוע צימרמן, שופט בית משפט לתעבורה במחוז ירושלים. הבקשה הוגשה במכתב פשוט, ללא יצוג, ולא גילתה שום נסיבה רלוונטית בהתאם להוראות החוק. בהמשך, הועברה הבקשה לתגובת תביעות משטרת ישראל, שגם היא לא מצאה כל עילה שבחוק לחיסוי ההליך, אך בכל זאת בחרה להותיר את העניין…

ארכיון הסרת תכנים מאגף מערכות מידע בהנהלת בתי המשפט

ארכיון פניות שהתקבלו מאגף מערכות מידע בהנהלת בתי המשפט, וככל הנראה הופצו לשלל יעדים ומאגרים. ארכיון זה מופעל בצורה אוטומטית ומשקף את פעילות אגף מערכות מידע ואין בו להעיד על מצב התיקים או על נכונות הדברים. נציין כי אנו פועלים בהתאם למדיניות סדורה של הצגה והסרת תכנים, ואין כל משמעות לזהות הפונה ובכלל זה עובדי…

פרסום תעודות זהות בנט המשפט – תשובת אגף ביקורת פנים

בעקבות טענות מטעם הנהלת בתי המשפט, כי הם לא מפרסמים תעודות זהות, ועל רקע העובדה כי באופן יום-יומי מתפרסמים בפועל מספרי תעודות זהות ופרטים דומים בנט המשפט, גם כיום, בשנת 2022, פנינו וביקשנו לברר את פשר העניין. במענה שנמסר על ידי אתי ישראל, מאגף ביקורת פנים ופניות ציבור בהנהלת בתי המשפט, נמסרה לראשונה, ככל שידוע…

ש' דרורית פיינשטיין – איסור פרסום בהסכמה

במסגרת דיון בתיק הטרדה מאיימת, ואחרי שהתיק פורסם לאחר הגשתו, התקיים דיון בתיק לגופו. במסגרת הדיון הגיעו הצדדים לשורה של הסכמות ובסופן כי התיק ימחק ויהפוך לחסוי. השו' דרורית פיינשטיין נתנה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים. יצוין כי בשל תקלות בהנהלת בתי המשפט, חרף החלטת השופטת, המשיך התיק להתפרסם עד שהתגלה לצדדים באתר תולעת…

פרסום תעודות זהות בנט המשפט – החלטת בית המשפט (שגגה)

ראשית חשוב להגיד כי בניגוד למצגים השונים של הנהלת בתי המשפט, הרי שנט המשפט באופן מובנה מפרסם גם מספרי תעודות זהות במסמכים שונים ומגוונים ומאז ומתמיד וגם כיום. יחד עם זאת, החלטה שהועברה לעיוננו, מגלה כי בניגוד לפרקטיקה הנוהגת בהנהלת בתי המשפט, הרי שישנה הוראת עבודה 157/11, ולפיה אין לפרסם תעודות זהות. קרדיט: דוב מורל…

ש' אלעד לנג – איסור פרסום עבירות בתוך המשפחה

השו' אלעד לנג מבית המשפט השלום בירושלים נעתר לבקשה לאיסור פרסום וסגירת הדלתיים במסגרת פרוטוקול דיון בתיק מעצר. זאת על רקע היות החשדות, בעבירות בתוך המשפחה. נציג המשטרה לא התנגד. הערת מערכתנציין כי בשל העובדה שההחלטה ניתנה בדיון שהתרחש זמן מה אחרי פתיחת התיק, התיק פורסם קודם לכן בנט המשפט, ובהמשך גם בתולעת המשפט. רק…

שו' יעקב בכר – ההחלטה הנ"ל ותגובת המשטרה

בקשה שהוגשה לשופט יעקב בכר זכתה לתגובת רס"ב שמואל הלביץ ממחוז חוף, שלא ממש מבין מה הקשר בין משטרת ישראל לבין תיק מעצר שניהלה. הערת מערכתאבל קודם להחלטת השופט. היא כשלעצמה לא כוללת שום הנמקה עניינית למעט הקביעה הכללית לטענת המבקש על פגיעה בפרטיות. בנוסף, במקום לקבוע באופן פוזיטיבי מה אסור בפרסום, הסתפק בלקבוע ביחס…

ש' אפרת פינק – עבירות מין במשפחה

בבקשה לאיסור פרסום בתיק עבירות מין במשפחה. התיק נפתח באפריל 2021, רק במרץ 2022, כמעט שנה לאחר מכן, מגלים שהוא פומבי ודורש חיסוי. הערת מערכתלצד ההפקרות המוחלטת בתחום חיסוי ההליכים, וחיסוי ללא סמכות כשגרה, צריך לזכור שההתנהלות הלא תקינה פועלת גם בצד השני. אינספור הליכים רגישים באופן מיוחד, פתוחים לעיני.

ש' אודי הקר – איסור פרסום

עם תום פרוטוקול הדיון בתיק הטרדה מאיימת הורה השו' אודי הקר מבית המשפט השלום בבת ים על הגדרת התיק כחסוי לציבור ופתוח לצדדים בלבד. הערת מערכתיצוין כי בניגוד לפרקטיקה של הגדרת תיקים כחסויים, אין בידי בתי המשפט הסמכות לכך

ש' אבישי זבולון – איסור פרסום

בקשה לחסות הליך או את זהות התובע, התקבלה על ידי השופט אבישי זבולון, שופט בית משפט השלום קרית גת. החלטת השופט הורתה לחסות את שם התובע וכל פרט מזהה, אך בפועל נכון ליום 17/1/2021 התיק עבר חיסוי מלא ואינו זמין עוד בנט המשפט. הערת מערכתיצוין כי בתיק לא היה אף מסמך רגיש או שיש בו…

ש' זכריה ימיני – פלונית ללא בסיס

בקשה לחסות הליך או את זהות התובעת, התקבלה על ידי השופט זכריה ימיני, שופט בכיר בית משפט השלום רמלה. נכון ליום 26/12/2021 התיק עבר חיסוי מלא ואינו זמין עוד בנט המשפט. הערת מערכתיצוין כי בתיק לא היה אף מסמך רגיש או שיש בו לחשוף מידע אישי על הצדדים להליך, ומדובר בסך הכל בתביעה קטנה נגד…

ש' אריאלה גליצר-כץ – חיסוי מאוחר של שם ומספר זהות

בקשה לחסות הליך בשל מידע רפואי המוצג בו, 4 וחצי שנים לאחר שהסתיים. הבקשה הוגשה לשופטת אריאלה גליצר-כץ, סגנית נשיא בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב, ונענתה כי יש לחסות את שמו ומספר הזהות של המבקש. נכון ליום 23/12/2021 ועד לכל הפחות יום 3/1/2022 נותר התיק, פסק הדין שבו, שמו ומספר הזהות של המבקש גלויים בנט…

העברת מידע והודעות על איסור פרסום לנבו ותקדין – אמת אלטרנטיבית בהנהלת בתי המשפט 2#

פוסט זה הוא חלק מסדרת פוסטים שנועדו לשקף פערים עובדתיים בתשובות לבקשות מידע שנמסרו על ידי הנהלת בתי המשפט. והפעם ביקשנו את המידע שהועבר לנבו ותקדין במהלך 12 חודשים, דיווחים והודעות שהועברו וכמובן הסכמים להעברת מידע על הליכים משפטיים לצדדים שלישיים. במענה לבקשה, נמסר לנו כי כל המידע המועבר לנבו או תקדין, זמין באתר נט…

ש' אלכס קוגן – פרוטוקול עם חיסיון רפואי

טענה שהופנתה לשופט אלכס קוגן, נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה, כי התיק מכיל פרוטוקול עם חיסיון רפואי, נענתה ללא כל הנמקה כי התיק יוגדר כפתוח לצדדים וחסוי לציבור.

ר' אסתר שחור – חסוי אבל מותר בפרסום

בקשה שהוגשה לרשמת אסתר שחור, חשפה את האבסורד במדיניות בתי המשפט. תחילת הסיפור בבקשה לחסות הליך בבית הדין לעבודה נגד ביטוח לאומי. הרשמת אסתור שחור מציעה ביום 29/9/21 מתווה ולפיו שם ומספר תעודת הזהות של המערערת יהיה חסוי ותוכן ההליך לרבות פסק הדין פומבי. ביום 5/10/21 נותנת החלטה נוספת, הפעם לתגובת "תולעת המשפט". כמצוות בית…

ש' לובנה שלאעטה חלאילה – חיסוי פרוטוקול בלבד

בקשה שהוגשה לשופטת לובנה שלאעטה חלאילה, מבית משפט השלום קריות, לחסות הליך נענתה בחיסוי מסויג של פרוטוקול הדיון בלבד וקבעה כי אינה רואה מקום לסעד נוסף. בפועל, אף שממילא לא פורסם פרוטוקול הדיון בנט המשפט, עבר התיק חיסוי מלא בנט המשפט והפך לתיק חסוי, משמע, אינו זמין עוד לציבור.

ר' מוהנד חליאלה – טקסט בפס"ד

הרשם הבכיר מוהנד חליאלה, מבית משפט השלום טבריה, הורה לחסות תיק שלם כי לטענת המבקש בפסק הדין הוזכר אירוע בדבר שליחת מכתב פיקטיבי לפסיכיאטר המחוזי.

ש' דורית פיינשטיין – חזרה מכתב אישום

השופטת הבכירה ורית פיינשטיין, מבית משפט השלום ירושלים, הורתה לחסות תיק לכל הפחות עד קבלת תגובת המאשימה, בין היתר על בסיס חזרה מכתב האישום.

ש' דניאל מרדכי דמביץ – הסכמה לחיסוי פסק דין בלבד

בקשה שהוגשה לשופט דניאל מרדכי דמביץ, מבית משפט השלום בירושלים, לחסות הליך בשל הסכמות כי על "הטלת חיסיון על פסק דין", נדחתה ובית המשפט הבהיר כי החיסוי חל רק על פסק הדין ולא על ההליך עצמו.

ש' אביב שרון – חיסוי ללא הרשעה

בקשה לחסות זהות נאשם, התקבלה על ידי השופט זכריה ימיני, שופט בית משפט השלום כפר סבא. העילה המרכזית ככל שידוע לנו, כי מדובר בנאשם שעניינו הסתיים ללא הרשעה. נכון ליום 3/1/2022 התיק עבר חיסוי מלא ואינו זמין עוד בנט המשפט. לפוסט שהעלה גיא פלנטר באתרו

ש' עמי רוטמן – הסרת תעודת זהות

שופט בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, עמי רוטמן, הורה לחסות את מספר תעודת הזהות של פונה מפסק הדין. הערת מערכתחשוב לציין כי בקשת המבקש כלל לא הומצאה לאתר אף שהמבקש ידע היטב לפנות בזמן זמן בהודעות דוא"ל וקיבל מענה מיידי. בנוסף, כי למרות שבית המשפט לא אסר פרסום פסק הדין, הרי שפס"ד לא מוצג עוד…

ש' איל כהן – פלוני

שופט השלום ראשל"צ, איל כהן, מורה על איסור פרסום כל פרט מזהה על זהות נאשם בהליך פלילי. יצוין כי הנאשם מצוי על הרצף האוטיסטי ופרטיו האישיים פורסמו בנט המשפט. בעקבות החלטת השופט, נחסם התיק לחלוטין מצפייה באתר נט המשפט ועתה הוא זמין במאגרים מסחריים בלבד.

חנינה – תקנות השבים מול פומביות הדיון

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981 מתייחס לאחד המאגרים הרגישים ביותר בישראל, המונהל על ידי משטרת ישראל וכולל מידע מפורט על ההליכים הפליליים. הגישה למאגר זה מוגבלת מאד, ולצד זאת כוללת את סמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולמעשה למחוק את הרישום מהמרשם. מרגע הגשת כתב אישום בהליך פלילי, חוסה ההליך גם תחת עקרון פומביות הדיון…

ש' אלעד שביון – תעודת זהות וחתימה

בקשה לחסות הליך בשל פרסום מספר תעודת זהות ודוגמת חתימה של צד להליך. השופט אלעד שביון, שופט בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב, נתן החלטה ממוקדת לחסות רק את החתימה ומספר תעודת הזהות ודחה את הבקשה לחסות את התיק כולו. נכון ליום 26/12/2021 התיק עבר חיסוי מלא ואינו זמין עוד בנט המשפט. להחלטה המלאה הערת מערכתקודם…

ש' אביטל אמסלם- גלבוע – פרסום תלוש משכורת ומידע אישי נוסף

שופטת בית משפט השלום תל אביב, אביטל אמסלם- גלבוע, הורתה לחסות אוסף של מסמכים שפורסם במסגרת תיק מעצר ישן. המסמכים כללו פקודת שחרור, קבלה עבור תשלום ערבות, תלוש משכורת של ערב, כתב התחייבות אישית של החשוד וכתב התחייבות אישית של הערב. אף שהתבקש חיסוי זהותו של המבקש, בית המשפט לא נעתר לבקשה. ראו לציין שהמסמכים…

ש' יפה שטיין – תעודת זהות

השופטת יפה שטיין, מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, לא מבינה כיצד פורסם מספר תעודת הזהות בנט המשפט כאשר בפרוטוקול הדיון ובפס"ד לא נרשם (ובמכוון) מספר תעודת הזהות, כך לטענתה. בכל מקרה, הורתה לחסות את התיק כולו והוא אינו זמין עוד לציבור.

ש' קובי אסולין – מחיקת נתבע פורמלי

שופט בית משפט השלום רחובות, קובי אסולין, הורה לחסות זהות צד להליך, בשל היותו נתבע פורמלי בלבד. יצוין כי נכון להיום התיק כולו חסוי בנט המשפט ולא מתפרסם עוד.

ש' דניה דרורי – חיסיון רפואי

בקשה שהוגשה לשופטת דניה דרורי, שופטת בית הדין האזורי לעבודה חיפה, נענתה בחיסוי מלא של התיק על רקע קיומו של מידע רפואי בהליך. הערת מערכתמעיון במסמכים שפורסמו עד שהוצגה לנו ההחלטה, נציין כי לא נמצא שום מסמך שיש בו מידע רפואי או אישי אלא אך ורק החלטות טכניות.

ש' גלעד הס – חיסוי זהות תובע בפוליסת סיעוד

שופט בית משפט השלום הרצליה, גלעד הס, הורה לחסות תיק פרטי תובע בפוליסת סיעוד. עם זאת, אף שהבהיר בהחלטתו כי צו איסור הפרסום על פרטי התובע ולא על התיק, התיק עבר חיסוי בנט המשפט ואינו זמין עוד. הוא כמובן זמין במאגרים מסחריים.

ש' אלעד שביון – איסור פרסום בהסכמה

במסגרת הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים בתיק סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש), התבקש בית המשפט גם לתת תוקף של הסדר פשרה לסעיף חיסוי ההליך. הערת מערכתהתיק זמין בנט המשפט וכך גם אותו טופס פשרה. טופס זה הוא מסמך ההחלטה היחיד שפומבי בתיק, וגם הוא כלל לא חתום.