פרויקט פומביות הדיון

כידוע מרבית פעילותה של העמותה בפומביות הדיון ובכל זאת, פרוייקט זה ינסה להיות מדריך למבקר המזדמן במערכת המשפט. מה יש ומה אין, מה פומבי ומה חסוי, ואיך בכל זאת אפשר להגיע גם למידע שאינו פומבי.

על מימוש הזכות לעיין בהחלטות

מה בכלל יש בתיקי בתי המשפט לפוסטים נוספים בסדרה זו: על פומביות הדיון על סוגי ההחלטות והמסמכים כל תיק בית המשפט נפתח בכתב טענות או בקשה. כתב טענות יכול להיות כתב תביעה (לרוב בהליך אזרחי), כתב אישום (בהליך פלילי), עתירה (בהליך מינהלי), בקשה לצו מעצר וכדומה. בהמשך, מתווספים בתיק החלטות שיפוטיות (מהוראה לצד שכנגד להגיב

על סוגי ההחלטות והמסמכים בבתי המשפט

מה בכלל יש בתיקי בתי המשפט עדכון 21/8/20: בעקבות רע"א 4421-20 צרניק נ מ"י, נתניהו ואלוביץ' נקבע כי יש להתיר למערער לעיין בכלל ההחלטות (פרטים בסוף הפוסט) לפוסטים נוספים בסדרה זו: על פומביות הדיון על מימוש הזכות לעיין בהחלטות כל תיק בית המשפט נפתח בכתב טענות או בקשה. כתב טענות יכול להיות כתב תביעה (לרוב

בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק

אז נתחיל בהיררכיה המשפטית שבה מעוגן עקרון פומביות הדיון ככל שאנחנו מדברים על תיקי בתי המשפט וההחלטות לפסוטים נוספים בסדרה זו: על סוגי ההחלטות והמסמכים על מימוש הזכות לעיין בהחלטות העקרון והזכות מעל כולם, חוק יסוד: השפיטה, וליתר דיוק סעיף 3 לחוק שקובע את עקרון פומביות הדין בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת

בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. נ' הנהלת בתי המשפט

בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. נ' הנהלת בתי המשפט או בכינוי "בג"ץ חשבים" הייתה עתירה לבג"ץ שהגישה חברת חשבים המפעילה את אתר נבו נגד הנהלת בתי המשפט, כנגד החלטת הנהלת בתי המשפט, להתנות את קבלת המסמכים במסלול האקסלוסיבי באי-קטלוג המידע במנועי חיפוש. חשבים טענו שהחלטה זו נוגדת עקרונות יסוד וזכויות חוקתיות העומדות לחברה. בנוסף, כי להנהלת

משקיפים (רק) מהר נבו? על פרסום סמוי בהערות שוליים

פוסט שנכתב על ידי נדיב מרדכי וזמר בלונדהיים באתר הטרקלין על שימוש בהפנייה לנבו כטקטיקה לפרסום סמוי בתוכנם של כתבי עת משפטיים. למיטב ידיעת הכותבים, כחלק מתהליך ההוצאה לאור של כתבי עת משפטיים, דורשת מהם נבו להפנות למאגר נבו בכל אזכור. ככל והמסמך המשפטי פורסם אך לא זמין בנבו, יש אפילו לכתוב באופן מטעה "טרם