הארכיון

בהשראת מאמר של פרופ' ענת בן דוד מהאונ' הפתוחה Counter-archiving Facebook ניסינו לקחת את הרעיון של תיעוד ושקיפות כמה צעדים קדימה ולהשיק סדרה של פרויקטים תיעודיים על המידע הנלווה שנוצר או נחשף אגב הפעילות. פרויקט תולעת המשפט מייצר המון אינטרקציה וגורם להפעלה של המון מנגנונים, והמידע על הפעילות הזאת מצטבר אצלנו ולכן חשבנו שנכון וחשוב לשקף אותו גם החוצה. אז הדבר הכי אלמטרי זה פשוט סטטיסטיקות של האתר והפניות אלינו שנמצא בדף ייעודי.https://octopus.org.il/2021/02/04/tl8/.

לצד זאת, השקנו שורה של פרויקטים המבקשים לתעד תופעות נוספות. חשוב להגיד, הארכיון להבדיל ממאגר מידע, לא מתיימר לשקף את כלל הפרטים הקיימים או את התופעה המלאה. כל הארכיונים בפרויקט, מבקשים לתעד תופעות שהצד השני או צדדים אחרים מחזיקים במידע מקיף ובוחרים כיצד לתעד וכיצד לחשוף אותו. בכל מקרה, ברור שהצד שכנגד מציג, אם בכלל, תמונה חלקית בעצמו, ופעילות העמותה והחשיפה שאנחנו זוכים לתופעות השונות, מאפשרים לנו, במקרים מסויימים לשמר את הביטוי של התופעה ובמקרים אחרים לחשוף אותה.

כך לדוגמה פרויקט ארכיון ההוצאות ופרויקט התקלות בנט המשפט, לוקחים מידע גלוי ופומבי לכלל הציבור, ומרכזים ומנגישים את ההיבטים שבו, פעולה שהצד שכנגד דווקא שואף או חפץ להצניע. בפרויקט החלטות החיסוי ופרויקט Google Search Consol אנחנו לוקחים מידע שאנחנו נחשפנו אליו במסגרת פעילות העמותה, הוא אינו ידוע לציבור ולרוב מנוהל שלא בפומבי, ונותנים לו ביטוי פומבי ומאפשרים לציבור הרחב להיחשף אליו, חשיפה שאלמלא אנחנו לא הייתה אפשרית. פרויקט מכתבים למערכת משקף גם הוא היבט לא מדובר בפעילות העמותה, והיא ניסיונות שונים להפעיל לחצים על העמותה להסיר תכנים.

ארכיון הוצאות משפט בעתירות חופש מידע

כל המדדים מצביעים כי רמת הציות להוראות חוק חופש המידע בקרב הרשויות הציבוריות בישראל נמוך במיוחד. מיעוט של בקשות מידע נענות בתוך הזמן הקבוע בחוק ומיעוט קטן יותר נענה ללא שיהוי כנדרש בחוק. בחלק הולך ועולה מבקשות המידע, מתקבל המידע רק לאחר הגשת עתירות "אי מתן מענה". כלומר עתירות שלא תוקפות את הסירוב למסור מידע…

ארכיון תקלות בנט

עדכונים על ימים בהם היו תקלות בנט. אירועים אנקדוטלים לא פעם מייצרים עיוות בתפיסת התופעה, בין אם מדובר בשכחה של היקף האירועים ובין אם מדובר בהעצמה של החוויה. לכן ארכיון התקלות מתיימר לשקף בצורה מסודרת ובדיעבד את היקף התופעה של תקלות והשבתה של אתר נט המשפט. להחליף את החוויה האישית והזיכרון הסוביקטיבי בתמונה מלאה ככל…

ארכיון החלטות חיסוי

ארכיון החלטות חיסוי הוא למעשה מפעל הנקניקיות של התיקים החסויים כשליש מהתיקים בישראל חסויים בנט המשפט. הסיבות מגוונות, מהליכי משפחה והליכים נוספים שחסויים על פי סוג ההליך, דרך הליכים שנחסו על בסיס סיבות אישיות בהחלטות שופט ועד לאוסף גדול מאד של תיקים שהנהלת בתי המשפט לקחה לעצמה את הרשות לחסות משיקולים שאין להם מקור בדין.…

ארכיון Search Console

Search Console הוא כלי של חברת גוגל שנועד לאפשר את ניהול החשיפה של עמודים ואתרי אינטרנט על גבי מנוע החיפוש של גוגל. בצד אחד ניגשים אליו בעלי האתרים ויכולים באמצעותו לשלוט ונתח את פעילות הגולשים הבאים בשערי האתר. בצד השני, הציבור בכלל, יכול לפנות לחברת גוגל לשם קיום של הוראות וצווים משפטיים, יישום זכויות שנקבעו…