הארכיון

בהשראת מאמר של פרופ' ענת בן דוד מהאונ' הפתוחה Counter-archiving Facebook ניסינו לקחת את הרעיון של תיעוד ושקיפות כמה צעדים קדימה ולהשיק סדרה של פרויקטים תיעודיים על המידע הנלווה שנוצר או נחשף אגב הפעילות. פרויקט תולעת המשפט מייצר המון אינטרקציה וגורם להפעלה של המון מנגנונים, והמידע על הפעילות הזאת מצטבר אצלנו ולכן חשבנו שנכון וחשוב לשקף אותו גם החוצה. אז הדבר הכי אלמטרי זה פשוט סטטיסטיקות של האתר והפניות אלינו שנמצא בדף ייעודי.https://octopus.org.il/2021/02/04/tl8/.

לצד זאת, השקנו שורה של פרויקטים המבקשים לתעד תופעות נוספות. חשוב להגיד, הארכיון להבדיל ממאגר מידע, לא מתיימר לשקף את כלל הפרטים הקיימים או את התופעה המלאה. כל הארכיונים בפרויקט, מבקשים לתעד תופעות שהצד השני או צדדים אחרים מחזיקים במידע מקיף ובוחרים כיצד לתעד וכיצד לחשוף אותו. בכל מקרה, ברור שהצד שכנגד מציג, אם בכלל, תמונה חלקית בעצמו, ופעילות העמותה והחשיפה שאנחנו זוכים לתופעות השונות, מאפשרים לנו, במקרים מסויימים לשמר את הביטוי של התופעה ובמקרים אחרים לחשוף אותה.

כך לדוגמה פרויקט ארכיון ההוצאות ופרויקט התקלות בנט המשפט, לוקחים מידע גלוי ופומבי לכלל הציבור, ומרכזים ומנגישים את ההיבטים שבו, פעולה שהצד שכנגד דווקא שואף או חפץ להצניע. בפרויקט החלטות החיסוי ופרויקט Google Search Consol אנחנו לוקחים מידע שאנחנו נחשפנו אליו במסגרת פעילות העמותה, הוא אינו ידוע לציבור ולרוב מנוהל שלא בפומבי, ונותנים לו ביטוי פומבי ומאפשרים לציבור הרחב להיחשף אליו, חשיפה שאלמלא אנחנו לא הייתה אפשרית. פרויקט מכתבים למערכת משקף גם הוא היבט לא מדובר בפעילות העמותה, והיא ניסיונות שונים להפעיל לחצים על העמותה להסיר תכנים.