ארכיון הוצאות משפט בעתירות חופש מידע

כל המדדים מצביעים כי רמת הציות להוראות חוק חופש המידע בקרב הרשויות הציבוריות בישראל נמוך במיוחד. מיעוט של בקשות מידע נענות בתוך הזמן הקבוע בחוק ומיעוט קטן יותר נענה ללא שיהוי כנדרש בחוק. בחלק הולך ועולה מבקשות המידע, מתקבל המידע רק לאחר הגשת עתירות "אי מתן מענה". כלומר עתירות שלא תוקפות את הסירוב למסור מידע אלא את עצם העובדה שהרשות לא טרחה לענות כלל לבקשה למידע. גם מספר העתירות ההולך ועולה מדי שנה מלמד על כך.

כלומר מעשית, כדי לממש את הזכות במידע לפי חוק חופש המידע, במקרים רבים יש צורך בהגשת עתירת חופש מידע. להגשת עתירות אלה שני חסמים מרכזיים, האחד ידע של מבקש המידע, משלב ניסוח הבקשה ועד לשלב ניסוח העתירה. השני, כסף, עתירת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה של 2,000 שקל, ייצוג בהליך שכזה יכול לעלות 7,000-15,000 ש"ח, ולצד כל זאת כמובן כל הליך כרוך בסיכון כספי. אחת התרופות שיכולות לצמצם או לפצות על החסמים האלה אלו פסיקות הוצאות משפט, ולפיכך עמוד זה ירכז סוגיות שונות שעלו בנושא פסיקת הוצאות משפט.

נציין כי הוגשו 2 ערעורים לבית המשפט העליון בשל אי פסיקת הוצאות בעתירות חופש המידע, ומידע נוסף אפשר למצוא כאן.

30 אלף שקל הוצאות משפט נגד משרד החקלאות בעתירה שנדחתה

בית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז, בידי השו' זהבה בוסתן, דחה עתירה של ארגון תנו לחיות לחיות נגד משרד החקלאות בעילה של שיבוש התפקוד התקין. יחד עם זאת, מצא בית המשפט לנכון לפסוק הוצאות לזכות העותרת ונגד המשרד בסכום של 30 אלף שקל. יצוין כי מדובר היה בעתירה מתוקנת אחרי סירוב גורף של המשרד למסור

20 אלף שקל הוצאות משפט נגד רמת השרון על אי מתן מענה

בית המשפט לעניינים מנהליים פסק הוצאות נגד עיריית רמת השרון בשל הסחבת והזלזול בעותר, בעתירת אי מתן מענה מדובר בעתירת חופש מידע בה ביקשה העותרת, עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין, מידע על התקשרויות העירייה עם עורכי דין חיצוניים. לבסוף, ולאחר הגשת העתירה מסרה העירייה החלטתה בבקשה, ונדונה שאלת הוצאות המשפט בהליך. כרגיל, הרשות טענה

10 אלף שקל הוצאות נגד משרד ראש הממשלה בהסכמה על אי מתן מענה

במסגרת עתירת חופש מידע, עת"מ 40647-05-21 : הצלחה – לקידום חברה הוגנת (ע"ר) נ' משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי ואח', שריכזה יחד 14 בקשות לפי חוק חופש המידע של עמותת הצלחה למשרד רה"מ, הגיעה העמותה להסכמות עם פרקליטות המדינה על הוצאות בסך 10 אלף ש"ח ובתנאי של מסירת מענה לכל הבקשות. לעיון בעתירה באתר תולעת המשפט

30 אלף שקל הוצאות משפט נגד צה"ל

בית המשפט לעניינים מנהליים פסק הוצאות יוצאות דופן נגד צה"ל – צבא ההגנה לישראל ומשרד הביטחון (שיוצגו על ידי פרקליטות המדינה). מדובר בעתירת חופש מידע בה ביקש העותר, בודק שכר מוסמך, שיימסר לו מידע בנוגע לשכר בצבא בהיקף של כ-4000 מסמכים. בהמשך המידע צומצם ונמסר בין היתר אחרי שהעותר הגיע פיזית לעיין במידע. לבסוף העותר

צמד ערעורים לעליון על הוצאות משפט

שני ערעורים הוגשו בימים אלה כנגד החלטות שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים שלא להטיל הוצאות משפט נגד המדינה בעתירות חופש מידע. להבדיל מתחומי משפט רבים, בחופש המידע, מרבית ההליכים דומים שלא לומר זהים. הרשות לא טורחת לענות לבקשות מידע, מוגשת עתירה, בטרם מתקיים דיון נמסרת החלטה, בעקבותיה מחיקת ההליך, ואז נותר להכריע בשאלת הוצאות המשפט.

10 אלף שקל הוצאות משפט נגד משרד הבריאות על אי מתן מענה

בעתירת חופש מידע, עת"מ 5000-06-21 : אלקטרה גרינטק בע"מ נ' משרד הבריאות/המשרד הראשי ואח', שהוגשה נגד משרד הבריאות בשל כך שלא מסר מענה לבקשת מידע טרם הוגשה העתירה, הוטלו 10,000 שקל הוצאות על המשרד. יצוין כי העתירה כללה קושי משפטי בדבר הסמכות המקומית לדון בעתירה היות והוגשה במחוז הדרום ואילו הממונה על חופש המידע במשרד

30 אלף שקל הוצאות נגד נמלי ישראל

בעתירת חופש מידע, עת"מ 50156-07-20 : יפעת מכרזים בע"מ נ' חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ, של חברת יפעת מכרזים בע"מ נגד חברת נמלי ישראל נפסקו הוצאות בסכום של 30,000 שקל לזכות העותרת. העתירה התרכזה סביב מסירת שמות הזכוים במרכזים ואת הצעות המחיר הזוכות. בית המשפט קיבל את טענות העותרת וקבע שגם אם היה

10 אלף שקל הוצאות משפט נגד משרד ראש הממשלה

בעתירת חופש מידע, עת"מ 15104-06-19 : הוצאת עתון הארץ בע"מ ואח' נ' משרד ראש הממשלה ואח', נידונו בקשות עיתון הארץ ועמותת הצלחה לקבל את יומנו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. לבסוף הורה בית המשפט על מסירת המידע ופסק לזכות העותרים הוצאות בסכום של 10,000 שקל.

10 אלף שקל הוצאות נגד רשות האוכלוסין כי לא התייחסה לאינטרס הציבורי

במסגרת עתירת חופש מידע, עת"מ 44038-02-21 : א.ס.ף. – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר) נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – מרכז שירות ומידע ארצי, התקבלה העתירה במובן זה שבית המשפט סבר שבהחלטת הרשות לא נבחנה החשיבות הציבורית והאינטרס של העותרת, ובהתאם גם לא נעשו האיזונים הנדרשים איזה מידע יש למסור ובאיזו מתכונת.

קצת פחות

מילים: היועמ"ש אֲנִי מְחַכֶּה לַיּוֹם, שֶׁבּוֹ שׁוֹפֵט יִפְסֹק לָרָשׁוּת הוֹצָאוֹת וַאֲנִי אַגִּיד לוֹ, זֶה יוֹתֵר מִדַּי אוּלַי תַּפְחִית לָהֶם כַּמָּה מֵאוֹת? *חלק מפרויקט שירת חופש (המידע) של עמותת התמנון המבקשת לחבר את עולם הרוח לעיסוק הסזיפי שבחופש המידע

10 אלף שקל הוצאות משפט נגד משרד ראש הממשלה על אי מתן מענה

מסתבר שלא רק הציבור לא זוכה למענה במשרד ראש הממשלה אלא גם תאגיד השידור הישראלי. על כן הגיש התאגיד עתירה נגד משרד ראש הממשלה ובזכותה נמסר מענה לתאגיד. השו' אברהם רובין פסק לזכות התאגיד 10,000 הוצאות. עת"מ 17764-02-20 : תאגיד השידור כאן ואח' נ' משרד ראש הממשלה. ואח'

15.5 אלף שקל על דוח שנתי ממשרד רה"מ

משדר ראש הממשלה נמנע במשך כעשור מלפרסם את הדוח השנתי לפי חוק חופש המידע. פנייה למשרד בדרישה לקבל את הדוח השנתי לשנת 2018 לא נענתה כלל, וכך גם לא להתראות שנשלחו או לתלונה שהוגשה ביחידה הממשלתית לחופש המידע. על כן הוגשה עתירה ראשונה, עת"מ 219-01-20 זומר נ' פרידריך לבטוב ואח', במסגרתה הודיע משרד רה"מ שבכוונתו

12 אלף שקל הוצאות נגד משרד התרבות על אי מתן מענה

במסגרת עתירת חופש מידע, עת"מ 70064-05-18 : התנועה לחופש המידע (ע"ר) ואח' נ' משרד התרבות והספורט, שהגישה התנועה לחופש המידע נגד משרד התרבות, פסק בית המשפט הוצאות בסכום של 12,000 שקל נגד המשרד. מדובר היה בסכום של 10,000 שקל הוצאות משפט בתוספת 2,324 שקל הוצאות שהיו לעותרת והוצגו לבית המשפט.

15 אלף הוצאות נגד משרד האוצר על אי מתן מענה

בפסק דין בעתירת חופש המידע, עת"מ 4550-02-15 : התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר נ' משרד האוצר ואח', נפסקו 15,000 שקל הוצאות נגד משרד האוצר לטובת התנועה למען איכות השלטון. העתירה כמו רבות אחרות הייתה על כך שהמשרד לא ענה לבקשה, והעתירה נמחקה בעקבות מסירת המענה מאוחר להגשת העתירה.