התמנון – מידע ציבורי לכל (ע"ר)

עמותת התמנון נוסדה כדי לקדם את הנגשת המידע הציבורי בכלל והמשפטי בפרט בין היתר תוך שימוש בכלים מתקדמים

זרועות התמנון

תולעת המשפט

לאתר תולעת המשפט חזון פרויקט תולעת המשפט נועד לספק פלטפורמה

פעילות משפטית

חזון להפעיל את כל הכלים האפשריים, לרבות התדיינות משפטית על

מידע לעם

לאתר מידע לעם חזון פרויקט מידע נועד לספק פלטפורמה להנגשת

פרויקטים בתמנון

תמצית הדברים שהיו לאחרונה


גיא הלוי

זמן להודות למתנדב החרוץ בפרויקט תולעת המשפט גיא הלוי. בתיק

טוען…

משהו השתבש. יש לרענן את העמוד ו/או לנסות שוב.