ארכיון תקלות בנט

עדכונים על ימים בהם היו תקלות בנט. אירועים אנקדוטלים לא פעם מייצרים עיוות בתפיסת התופעה, בין אם מדובר בשכחה של היקף האירועים ובין אם מדובר בהעצמה של החוויה. לכן ארכיון התקלות מתיימר לשקף בצורה מסודרת ובדיעבד את היקף התופעה של תקלות והשבתה של אתר נט המשפט. להחליף את החוויה האישית והזיכרון הסוביקטיבי בתמונה מלאה ככל הניתן, שמציגה את התדירות, סוג התקלות, והכל על בסיס הודעות הנהלת בתי המשפט ודיווחים מאומתים על תקלות. יצוין כי לא פעם אנו מקבלים דיווחים נוספים אך אנקדוטלים של תקלות, ואלה לא זוכים למקום בארכיון זה.