דף הבית » חדשות ועדכונים » פניית מערך הסייבר הלאומי – מידע לעם

ביום 24/3/2022 התעוררנו בלחץ בשל דיווח של מערך הסייבר הלאומי על אירוע באתר הנוגע לעמותה. בירור טלפוני שנערך העלה כי מדובר בקובץ אקסל שפורסם באתר מידע לעם, ובו רשימה של דוחות תנועה וחנייה שקיבלו עובדי משרד הביטחון.

פניית המערך

שלום רב,
מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה הוא גוף ביטחוני טכנולוגי המופקד על קידום הגנת הסייבר והתמודדות עם תקיפות סייבר במשק הישראלי. המערך פועל בהתאם להחלטות הממשלה בנושא הסייבר, ולחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבורים, התשמ"ח-1998.
לצורך העברת דיווח, נשמח שגורם אבטחת מידע או מנהל האתר בארגונכם ייצור אתנו קשר בהקדם.
בברכה,
יהב
cid:image002.png@01D65512.C95743C0
119
cid:image003.png@01D65512.C95743C0
119@cyber.gov.il
מערך הסייבר הלאומי | המרכז הארצי לניהול אירועי סייבר

בעקבות כך ובאופן מיידי נחסמה הגישה לקובץ באתר מידע לעם ולאחר מכן נערך תחקיר על אודות האירוע. בתחקיר עלה כי מדובר במידע שנמסר כדין על ידי עובדי משרד הביטחון. במסגרת זו נמצא כי עובדי המשרד בחרו להסתיר באמצעות שימוש בפונקציה Hide באקסל חלק מהעמודות ובפרט עמודות שיש מי שרואים במידע שבהן מידע בעל רגישות מסוימת כמו שמות העובדים, תעודות הזהות שלהם ומספרי לוחיות הרישוי. עם סיום התחקיר, דיווחנו למערך הסייבר הלאומי כי בכוונתנו לשוב ולפרסם את המידע ואפשרנו להם להגיב לעניין זה.

לתגובתנו למערך

שלום
בהמשך לדיווח שנמסר נעדכן כי סיימנו את תחקור האירוע על אודות דיווח הנוגע לאתר "מידע לעם".

מדובר במידע שנמסר ברשות ובסמכות על ידי הממונה על חופש המידע במשרד הביטחון ביום 28/3/2019 במענה לבקשת מידע שהוגשה למשרד הביטחון כמו גם לגופים רבים נוספים על ידי עמותת הצלחה. מכותב כאן היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, עו"ד אלעד מן. ככלל, מענים שנמסרו בבקשות מידע על ידי גופים ממשלתיים, הם מידע ציבורי שלא רק שיש זכות לפרסמו כפי שנמסר, אלא יש חובה על הרשות הציבורית לפרסם זאת באופן יזום באתר חופש המידע הממשלתי. לעניין זה יש להביע צער כי משרד הביטחון נוהג באופן שיטתי להימנע מלעמוד בחובות המוטלות עליו ולפרסם את המידע, לצד שלל הפרות נוספות ובכלל זה אי פרסום כתובת הדוא"ל של הממונה על מנת שניתן יהיה לכתבו להתכתבות זו.

אין ספק שעולה כי המשרד עשה שימוש בפרקטיקה בעייתית מאד של הסתרת עמודות בגיליון נתונים באקסל, אלא שלא ברור שהמשרד ביקש למנוע את חשיפת המידע ואף אם ביקש, כי קיימת מניעה משפטית מפרסום או מסירת המידע. יוער בהקשר זה כי בלשונית השנייה בעניין דוחות עירייה, פורסמו אותם שדות ממש גם בלי הפרקטיקה הבעייתית של הסתרת העמודות. עוד ראוי לציין כי עצם פרסום מספר תעודת זהות אין בו כשלעצמו כל בעיה, מדובר במספר אקראי שלא מעיד דבר אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו או אמונתו. בהתאם הוא גם מתפרסם במקומות רבים באתר "מידע לעם" ובשלל פרסומים ממשלתיים, החל ממענה לבקשות מידע, מסמכים מתיקי תאגידים, דוחות התקשרויות, הליכים משפטיים או ברשומות ככל שזה נוגע למינויים והטלת תפקידים על נושאי משרה ציבורית.

לפיכך מצאנו לנכון להמשיך ולפרסם את המידע שנמסר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר שיח מקצועי וענייני, ככל שאתם או מי מהגורמים המוסמכים סבורים שיש מניעה, אנו נמתין עם הפרסום עד למיצוי השיח. לפיכך, אנו נמתין עד ליום 31/8/2022 וככל ונדרש מבחינתכם זמן נוסף, נודה על קבלת הודעה מתאימה ומועד רלוונטי.


בברכה,

לפוסט שפרסם מי שדיווח למערך על האירוע.

פוסטים נוספים