דף הבית » חדשות ועדכונים » פרסום תשובות לבקשות מידע – כבאות והצלה

על פי נוהל מספר 9 של היחידה הממשלתית לחופש המידע, כל גופי הממשלה, מחוייבים לפרסם באופן יזום, כל מענה לבקשת חופש מידע, ואת נוסח הבקשה עצמה, תוך שבועיים מיום מסירת המענה לפונה, אלא בנסיבות חריגות. יישום הנוהל סובל מקשיים רבים, בין היתר בשל רמת ציות נמוכה בקרב הגופים הממשלתיים הכפופים לנוהל.

לנוהל מספר 9 של היחידה

כדי לחזק ולהגביר את הציות לנוהל הוגשו סדרה גדולה של בקשות מידע לקבל תשובות, כשבחלק מהמקרים יש לציין כי שיח שהתקיים עם הממונים על חופש המידע הוביל להנחלת מדיניות בריאה של פרסום יזום ולא היה כל צורך במענה פורמלי לבקשה, בין אלה ראוי למנות את משרד הכלכלה ומשרד התקשורת. נגד מספר גופים נוספים שלא פרסמו את הבקשות והתשובות הוגשו תלונות ביחידה הממשלתית לחופש המידע והדבר סייע גם כן.

עם זאת, יש גוף אחד שתרבות של חוסר ציות (לצד בעיות עומק קשות של יושרה ומהימנות) מאפיינת אותו וזו הרשות הארצית לכבאות והצלה באמצעות הממונה על העמדת מידע לציבור, יריב אגמון. שם בחרו שלא להגיב לבקשת המידע שדרשה את פרסום התשובות, ואחרי שהוגשה עתירה ראשונה בעניין, העיזו ברוב חוצפתם לטעון נגד מהות החובה.

העתירה הראשונה (כולל כתבי הטענות, פרוטוקול ופס"ד) עת"מ 34136-12-17 : זומר נ' הרשות הארצית לכבאות והצלה

היה אפשר לצפות כי בעקבות עתירה שבה בית המשפט דוחה את עמדת המדינה כי הם לא צריכים לפרסם תשובות, הרשות תתחיל לפרסם תשובות, אך לא כך הדבר. מאז פרסום התשובות שבמסגרת העתירה הראשונה, ועד ימים אלה ממש, לא פורסמה אף תשובה נוספת מטעם הרשות הארצית לכבאות והצלה. מיותר לציין כי בזמן הזה טוענים ברשות כי מוגשות לרשות כ-1,000 בקשות לפי חוק חופש המידע בשנה, מספר שהוא מוגזם לאין שיעור ובוודאי אינו תואם את המצב בשטח. בכל מקרה, בעקבות סירוב הרשות לפרסם את התשובות, הוגשה לאחרונה עתירה נוספת, שוב, בדרישה כי הממונה על חופש המידע יפרסם את הבקשות והתשובות לבקשות חופש המידע שהתבקבלו.

העתירה השנייה (נכון ליום 4/8/20 כוללת רק את כתב העתירה, ויתר המסמכים יתווספו בהמשך) עת"מ 14607-06-20 : זומר נ' יריב אגמון, הממונה על חופש המידע ברשות הארצית לכבאות והצלה ואח'

פוסטים נוספים