דף הבית » חדשות ועדכונים » העברת מידע והודעות על איסור פרסום לנבו ותקדין – אמת אלטרנטיבית בהנהלת בתי המשפט 2#

העברת מידע והודעות על איסור פרסום לנבו ותקדין – אמת אלטרנטיבית בהנהלת בתי המשפט 2#

פוסט זה הוא חלק מסדרת פוסטים שנועדו לשקף פערים עובדתיים בתשובות לבקשות מידע שנמסרו על ידי הנהלת בתי המשפט.

והפעם ביקשנו את המידע שהועבר לנבו ותקדין במהלך 12 חודשים, דיווחים והודעות שהועברו וכמובן הסכמים להעברת מידע על הליכים משפטיים לצדדים שלישיים.

במענה לבקשה, נמסר לנו כי כל המידע המועבר לנבו או תקדין, זמין באתר נט המשפט או באתר בית המשפט העליון. בנוסף, נמסר כי בשנה האחרונה הועברו למאגרים המשפטיים 824 הודעות על חיסוי הליכים, שלשיטת הנהלת בתי המשפט לא ניתן למסור, כי יש לבצע בחינה פרטנית של כל אחת מההודעות ובדיקת הסייגים הקבועים בחוק. כלומר הנהלת בתי המשפט לא יודעת להגיד האם המידע שהועבר הועבר כדין. לעניין העברת המידע לצדדים שלישיים נטען כי המידע לא קיים. לסיום נטען כי ידי הנהלת בתי המשפט כי לא הוכנה כל חוות דעת לצורך בג"ץ חשבים.

במיצוי ההליכים הבהרנו כי אין קמצוץ של אמת בטענה כי יש חפיפה בין המידע בנט המשפט לבין המידע שהועבר למאגרים המסחריים, ואין ספק שהדבר ברור לכולם.

במענה לכך הוחלט בהנהלת בתי המשפט להתעלם לחלוטין מהפער העובדתי בין המידע המצוי בנט המשפט ואתר בית המשפט העליון לבין המידע שמועבר לנבו ותקדין.

להעביר הודעות לגיטימיות, לכאורה, שהועברו לנבו ותקדין בשנה האחרונה, יקח לשיטתם 256 שעות עבודה.

במענה לכך שהתבקש מידע על כל חברה וכלשן הבקשה "כל הסכם לרבות חוזה אחיד, המצוי בהנהלת בתי המשפט, ומשמש במסגרת התקשרויות (בתמורה ושלא בתמורה) להעברת מידע על הליכים משפטיים לצדדים שלישיים" הוחלט פשוט לטעון שהתבקש מידע רק על נבו ותקדין.

לגבי קבלת תגובת המדינה, אחרי שנדחה בטענה שמדובר במידע שחוק חופש המידע לא חל עליו, הוחלט להפנות זאת כבקשת מידע למשרד המשפטים.

בסך הכל מה היה לנו?

הנהלת בתי המשפט מציגה מצג שקרי ולפיו כל המידע שמועבר לנבו ותקדין מפורסם ממילא לציבור.

824 הודעות גנריות בדבר איסורי פרסום נשלחו בשנה אחת למאגרים המסחריים והנהלת בתי המשפט מעריכה את היקף העבודה במסירתן בכ-256 שעות עבודה. מיותר לציין שגם חישוב זה הוא שקר גס. ההודעות הללו מופצות ברשימת תפוצה שאפשר בקלות לחפש ולייצא את כל רשימת ההודעות בדקות עבודה בודדות. גם המעבר על ההודעות, בהנחה שבכלל צריך לעבור על נוסח גנרי שכזה, בוודאי לא לוקח רבע שעה לכל הודעה.

במקום להשיב ולהציג את ההסכמים עם חברות נוספות שמקבלות גישה מועדפת לתכנים, הוחלט להציג מצג שקרי ולפיו אלה כלל לא התבקשו.

להסכמים שנמסרו

פוסטים נוספים