לשכת עורכי הדין ביקשה לקבל מהנהלת בתי המשפט שמות של 10 החברות שהיו להן את מרבית ההליכים בבית המשפט. התשובה של הנהלת בתי המשפט הייתה שהדבר כרוך בהקצאת משאבים בלתי סבירה וזאת לאור הצורך לבדוק כל אחד מתיקי בית המשפט. בעקבות זאת נעשתה פנייה לתולעת המשפט, והמידע הופק בתוך 7 שניות ונמסר בתוך 15 דקות מאז שהתבקש.

חשוב להגיד, ניהול מאגר מידע, בוודאי ציבורי, כרוך באחריות לשמירה עליו אבל גם לשימוש בו. המצב שבו רשות מחזיקה במאגר כזה ונעדרת כל כישורים אלמנטרים לתשאל אותו היא מטרידה ומדאיגה. אפשרות אחת, שהרשות משקרת במצח נחושה. האפשרות השנייה שניהול המאגר חובבני ברמה שצריכה להטריד כל אזרח בישראל. בכל מקרה, זו עדות למצב הרע והחמור של הנהלת בתי המשפט.

לאייטם באתר גלובס

פוסטים נוספים