דף הבית » חדשות ועדכונים » תעודת הזהות בנט המשפט

תחילה יש להבהיר כי מדיניות הנהלת בתי המשפט כוללת גם פרסום תעודות זהות, וכחלק מפעילות עמותת התמנון באמצעות פרויקט תולעת המשפט, אנו משקפים מדיניות זו לציבור. לצערנו הרב המדיניות הרשמית והמפורטת אינה מפורסמת, אך היקף הפרסומים והשיטתיות מלמד כי לא מדובר בתקלה אלא במדיניות סדורה. יחד עם זאת, אין לשלול כי יש מסמכים קונקרטיים שהתפרסמו בניגוד למדיניות.

בפנייה שהופנתה לאגף הביקורת בהתייחס לפרסום מספרי תעודת זהות נטען על ידי יסמין גנדלמן, ממונה על פרטיות ומידע בלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט כי המסמך לא היה אמור להתפרסם ובהתאם אינו זמין עוד לצפייה בנט המשפט. בנוסף, ביקשה גנדלמן להבהיר כי לאתר תולעת המשפט אין כל קשר עם הנהלת בתי המשפט וממילא הנהלת בתי המשפט אינה נושאת באחריות לפועלו.

בהקשר זה חשוב להבהיר כי היות ומקור המידע העיקרי של אתר תולעת המשפט הינו אתר נט המשפט באחריות הנהלת בתי המשפט, הרי שלא ניתן לשלול באופן גורף אחריות של הנהלת בתי המשפט לפרסומים שונים המסתמכים על אתר נט המשפט.

פוסטים נוספים