דף הבית » חדשות ועדכונים » חושך בחג האורים

השופטת רחל ברקאי דחתה בקשת עיון והטילה על מבקש העיון הוצאות בסך 3,000 שקל רק כי בקשת העיון לא נתמכה בתצהיר, ללא הנמקה נוספת על גבי החלטת פתקית לקונית. זאת למרות שמדובר בתובענה ייצוגית שמטבעה מתנהלת "תחת אור השמש" ויש בה משום פומביות טבועה (ר' חשיפה מקוונת וחשיפה משפטית: על פרטיות ופומביות של פסקי דין ברשת, פרופ' מיכאל בירנהק) וגם בטופס בקשת העיון אין מקום לצרף תצהיר.

כך מתוך החלטה שנתנה ביום 28/11/2021 (קישור להחלטה המלאה)

ראוי לציין כי בתובענה ייצוגית אחרת בה דנה השופטת, היא התירה עיון למבקר עיון בין היתר בקובעה כי (תובענה ייצוגית) "תובענה שמעיקרה מנוהלת בחשיפה מלאה לאור השמש.

May be an image of ‎text that says '‎החלטה 13/07/2020 2595-04-20 בתיק 8 בקשה ברקאי רחל שו' עיון לאפשר משפטית מניעה כל מצאתי לא המנוהל זה שבהליך הטענות בכתבי שמעיקרה תובענה ייצוגית כתועננה השמש. לאור מלאה בחחשפה מנוהלת נתבעים ידי על מבוקש העיון כי בעובדה אין התובע, הגיש כנגדם אחרים בתיקים מהם למנוע × ×›××™ אחרת תביעה בפני בההיה בסיס כאשר כאן הטענות בכתבי עיון התובע מצד לב תום חוסר של קיומו טיעונם הליכים. בניהול כמווקש. עיון תאפשר ההזזירות‎'‎

תמונה: כבוד השופטת רחל ברקאי (אתר הרשות השופטת)

סוף טוב הכל טוב

בעקבות החלטת השופטת, הוגשה בקשה לעיון מחדש, שבסופה החליטה השופטת להתיר את העיון בניגוד להחלטתה הקודמת (להחלטה באתר תולעת המשפט https://tl8.me/20795-03-19-d-21)

בהמשך אף נתנה החלטה נוספת המבהירה כי הוצאות המשפט שהטילה על המבקש, מבוטלות.

פוסטים נוספים