דף הבית » חדשות ועדכונים » חנינה – תקנות השבים מול פומביות הדיון

חנינה – תקנות השבים מול פומביות הדיון

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981 מתייחס לאחד המאגרים הרגישים ביותר בישראל, המונהל על ידי משטרת ישראל וכולל מידע מפורט על ההליכים הפליליים. הגישה למאגר זה מוגבלת מאד, ולצד זאת כוללת את סמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולמעשה למחוק את הרישום מהמרשם.

מרגע הגשת כתב אישום בהליך פלילי, חוסה ההליך גם תחת עקרון פומביות הדיון והחקיקה הנוגעת לו, ומתנהל במקביל ובאופן בלתי תלוי. מצד אחד יכול להיות תיק שיתנהל בדלתיים סגורות, ובאותו זמן ממש מידע עליו יימסר מהמרשם הפלילי בערוצים שהוסדרו לגבי המרשם. מצד שני, יכול להיות תיק שהנשיא יחון, ובמקביל יפורסם לציבור במסגרת עקרון פומביות הדיון.

כך היה בפנייה שהתקבלה אצלנו לאחרונה. מדובר היה בהרשעה בעבירת בנייה בבית המשפט לעניינים מקומיים בפתח תקווה, משנת 2018, שהנשיא חן כבר בשנת 2021, אך היא ממשיכה להתפרסם לציבור בחסות בית המשפט ועקרון פומביות הדיון.

פוסטים נוספים