דף הבית » חדשות ועדכונים » בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. נ' הנהלת בתי המשפט

בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. נ' הנהלת בתי המשפט

בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. נ' הנהלת בתי המשפט או בכינוי "בג"ץ חשבים" הייתה עתירה לבג"ץ שהגישה חברת חשבים המפעילה את אתר נבו נגד הנהלת בתי המשפט, כנגד החלטת הנהלת בתי המשפט, להתנות את קבלת המסמכים במסלול האקסלוסיבי באי-קטלוג המידע במנועי חיפוש.

חשבים טענו שהחלטה זו נוגדת עקרונות יסוד וזכויות חוקתיות העומדות לחברה. בנוסף, כי להנהלת בתי המשפט אין סמכות לקבוע הגבלה זו והיא מחייבת חקיקה ראשית. כי ההחלטה אינה מידתית ואינה סבירה ולבסוף כי תהליך קבלת ההחלטה היה פגום ונעדר הנמקה כמתחייב בדין.

הנהלת בתי המשפט, ריכזה טענותיה סביב סעיפים קטנים 7 עד 9 לסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות ועיקרם טענות מאד כלליות לפגיעה בפרטיות.

להליך הצטרפו במעמד ידיד, האגודה לזכויות האזרח והתנועה לזכויות דיגטליות.

בסופו של דבר קיבל בית המשפט את העתירה ופרץ את הסכר להציף את מנועי החיפוש בשמם של אנשים לשם ריווח, כפי שנוהגת חברת חשבים באמצעות אתר תקדין לייט.

נזכיר כי ההסכמים שנערכו בפועל, ועליהם אף אחד מהצדדים לא השיג, כולל הצהרה של הנהלת בתי המשפט כי היא תעביר מידע אסור בפרסום לרשותם של החברות המסחריות. בתמורה לכך, החברות המסחריות מתחייבות לשפות את הנהלת בתי המשפט, בגין כל סכום שתידרש הנהלת בתי המשפט לפצות בהליך משפטי, כתוצאה מפרסום המידע. סעיפים אלה להבדיל מסוגיית מנועי החיפוש, לא הפריעו מעולם, לא להנהלת בתי המשפט ולא למאגרים המסחריים.

את ההסכמים שנמסרו לעמותה בבקשת חופש מידע אפשר למצוא כאן

עוד על פומביות הדיון אפשר למצוא בפרויקט פומביות הדיון באתר העמותה

תודות לאגודה לזכויות האזרח על הסיוע באיסוף והנגשת המסמכים בהליך

נציין כי עוד קודם להליך עצמו, פנה מנהל בתי המשפט לכלל השופטים כבר בשנת 2009, והפנה את תשומת ליבם על פניות רבות בטענה לפגיעה בפרטיות בפרסום החלטות בית המשפט, כאשר לא אחת, מדובר בהחלטות הכוללות פרטים אשר ספק אם יש צורך משפטי באזכורם נוכח הפגיעה האפשרית בפרטיות. עוד הוסיף מנהל בתי המשפט, כי החריגים הקבועים בסעיפים 68-71 לחוק בתי המשפט, אינם מותאמים לעת הנוכחית ולבעיות שמתעוררות.

פוסטים נוספים