קטגוריות
עדכונים במרחב תובענות ייצוגיות

תביעות שונות, טענות זהות: המקרה המוזר של התובע הייצוגי הסדרתי

אייטם של אבישי גרינצייג באתר גלובס על פניות רוחביות ששלח עו"ד מוחמד ספורי לשלל רשויות מקומיות בישראל, כחלק ממיצוי הליכים בטרם הגשת תובענות ייצוגיות בנושא נגישות.

לאייטם המלא

זה זמן טוב להזכיר כי באמצעות לוח מחווני הייצוגיות שמנגישה העמותה, ניתן לצפות ברשימת התובענות בהן מייצג ספורי ולקבל פילוח סטטיסטי של אלה.

בין היתר אפשר לראות כי עד שנת 2020, הגיש מספר מועט של תובענות מדי שנה, אך בסביבות אפריל 2020 החל להגיש היקף חריג וגבוה של תובענות בעילה של נגישות (כ-150 רק בחודש אפריל). בסך הכל, מאז תחילת שנת 2018, הגיש מעל 1,000 תובנות, כשני שליש מתוכן, רק על נגישות. כעשרה אחוז מתביעות אלה, באמצעות אותו תובע מייצג, מוהנד חטיב.

קטגוריות
מדיניות וקשרי ממשל משפט עדכונים במרחב תובענות ייצוגיות

נייר עמדה: תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות – איגוד האינטרנט

נייר עמדה של איגוד האינטרנט במסגרת הקול הקורא של משרד המשפטים לתיקון חוק התובענות הייצוגיות, המבקש להוסיף לתוספת לחוק את העילה של פגיעה בפרטיות. יש לציין כי גם כיום, במסגרת יחסי עוסק לקוח לפי פרט 1 לתוספת השנייה מוגשות תובענות ייצוגיות גם בעילות של פגיעה בפרטיות.

לנייר העמדה המלא

בנוסף, תוכלו למצוא את נייר העמדה גם באתר איגוד האינטרנט כמובן

זמן טוב להסביר מהי התוספת ומה משמעות הוספת פריטים בה. כברירת מחדל תביעה לפיצוי היא בגין נזק שנגרם לתובע. חוק תובענות ייצוגיות נועד להתמודד עם נזק לקבוצה גדולה, שלפעמים לא מייצר מספיק מוטיבציה לכל פרט לתבוע, ולכן מאפשר לאחד או יותר מתוך קבוצה לתבוע בשם הקבוצה כולה. חלק ממנגנוני האיזון והריסון של החוק, נקבע בסעיף 3 לחוק התובענות הייצוגיות וקובע "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית". כלומר כברירת מחדל לא ניתן לתבוע תביעה ייצוגית אלא אם היא נקבעה בחוק מפורש, ובעיקר בתוספת השנייה.

התוספת השנייה היא רשימת מקרים ונסיבות שבהן ניתן לתבוע, חלקן לפי מערכת היחסים בין התובע לנתבע וחלקם לפי העילה המשפטית. הפרט הראשון לתוספת מתייחס למערכת היחסים וקובע כי ניתן לתבוע תביעה ייצוגית במקרה של לקוח נגד עוסק. חשוב להבהיר שהפרט לא מחייב שהעילה המשפטית תהיה דווקא לפי חוק הגנת הצרכן. פרט נוסף שהפך מאד פופולארי בתקופה האחרונה הוא פרט 9 לתוספת השנייה שעניינו תביעות לפי לפי פרקים ד׳, ה׳ או ה׳1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הסיבה לפופולאריות הגוברת היא שתביעות אלה כמו תביעות נוספות בחוק, נהנהות מפטור מאגרת בית משפט (שעלותה אלפי שקלים).

קטגוריות
חדשות משפט שותפים לדרך תובענות ייצוגיות

מאחורי הקלעים ללוח מחווני הייצוגיות

הסבר קצר וטכני על איך עובד לוח המחוונים של פרויקט הייצוגיות

קצת הסבר איך בדיוק עובד פרויקט לוח המחוונים של התובענות הייצוגיות בישראל. הפרויקט משלב 3 אלמנטים מרכזיים. הראשון, תולעת המשפט שהיא מערכת אוטומציה לאיסוף מידע ממערכות המידע של בתי המשפט בישראל. השני, טבלת נתונים סטטית (כלומר לא מתעדכנת באופן שוטף) שמסייעת לטייב את שמות הנתבעים ולאפיין אותם לפי תחומי העיסוק. השלישי, מערך אנושי של קטלוג התיקים באופן ידני.

 1. בשלב הראשון, כל תובענה ייצוגית שמוגשת בישראל, ככל שאינה חסוייה, מתפרסמת באתר נט המשפט. איסוף הנתונים נעשה בצורה אוטומטית באמצעות פרויקט תולעת המשפט.
 2. כל תיק חדש שנפתח, כולל בתוכו את זהות הצדדים להליך. כל צד שכזה נשלח לטבלה סטטית וככל שנמצאת התאמה (בעיקר על בסיס תביעות קודמות שהיה מעורב בהן) הוא זוכה לאפיון וטיוב השם.
 3. בשלב הזה נשלח התיק ללוח המחוונים הפומבי, ומוצג לכל מי שנכנס לאתר, כתיק פתוח בתוספת אפיון תחום העיסוק של הנתבע וזיהוי של שחקנים חוזרים.
 4. כל תיק פתוח שמוצג בלוח המחוונים, חוזר לתולעת המשפט שמלווה את התיק ומעדכנת בכל שינוי בסטטוס התיק.
 5. ברגע שסטטוס של תיק מתעדכן כסגור, הוא נשלח למערך אנושי שבאמצעות טופס פשוט מוודא את פרטי התיק, ועל בסיס פסקי הדין וההחלטות שבתיק מעדכן שורה של פרמטרים ובינהם סוג ההחלטה שסגרה את התיק (הסתלקות, פשרה, דחייה וכו'), הפיצוי שניתן לקבוצה, הגמול לתובע ושכר טרחת העורך דין.
 6. הטפסים, יחד עם הנתונים המעודכנים שהתקבלו מתולעת המשפט, נשלחים חזרה ללוח המחוונים ומעדכנים אותו.

לתרשים סיוע

אז מה זה נותן?

צורת העבודה הזאת, מאפשרת לנו לספק שירות ברמה מאד גבוה של נתונים על פעילות בתי המשפט, במחיר זול יחסית. השילוב שבין אדם ומכונה, בין תהליכים אוטומטיים שעלותם נמוכה יחסית לבין ערך מוסף של תוכן אנושי מאפשר להציג תמונת מצב מקיפה, מעמיקה ומפורטת על תחומים משפטיים רחבים. כאשר את המערכת עוטפת פלטפורמה לויזואליזציה (הַחְזָיַת מידע) של הנתונים בצורת לוח מחוונים, אך ניתן לעשות שימוש גם בנתונים הגולמיים ישירות או להקים פלטפורמות שונות להצגת המידע.

יש לכם רעיון למחקר נוסף ותקציב, פנו אלינו ונשמח לסייע.

קטגוריות
חדשות מדיניות וקשרי ממשל משפט עדכונים במרחב תובענות ייצוגיות

קול קורא – תיקון חוק תובענות ייצוגיות

קול קורא: הזמנה לקבלת הערות מהציבור בנושא תיקונים בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

קול קורא שמפרסם משרד המשפטים לקבלת הערות הציבור בנושא תיקון חוק תובענות ייצוגיות.

לצורך ביסוס עמדה וניתוח המצב הקיים תוכלו להעזר בלוח המחוונים של עמותת התמנון במרכז מידע על אלפי תובענות ייצוגיות שנאספו מאתר בתי המשפט. לצד זאת, תייגנו באופן ידני ועצמאי מאות תובענות ייצוגיות מהשנה האחרונה בהתאם לפרמטרים שונים המתייחסים לאופן סיום ההליך ובכלל זה סוג ההחלטה, הפיצוי שניתן לציבור והתגמול שניתן לתובע המייצג לבאי כוחו.

לעמוד פרויקטור התובענות הייצוגיות של עמותת התמנון

ללוח המחוונים

כמו כן, במידה ויש לכם הערות, מידע משמעותי שחשוב לכם לבחון או שנציג בלוח המחוונים, אתם מוזמנים לפנות אלינו במסגרת הקול הקורא של העמותה.

קטגוריות
חדשות מדיניות וקשרי ממשל תובענות ייצוגיות תולעת המשפט

לוח מחוונים – תובענות ייצוגיות

לוח המחוונים מבוסס על איסוף מידע מתמשך ועקבי על כלל ההליכים מסוג תובענה ייצוגית באתר נט המשפט, שנפתחו או נסגרו בשבועיים החולפים, באמצעות פרויקט תולעת המשפט.

לעמוד פרויקטור התובענות הייצוגיות של עמותת התמנון

לקול קורא של משרד המשפטים בנושא תיקון חוק התובענות הייצוגיות

מה חדש?

התיקים האחרונים שנפתחו בבתי המשפט בארץ

מה נסגר?

התיקים האחרונים שנסגרו

מה יש ברקע

מבט מאקרו על התובענות הייצוגות בישראל

כמה זמן?

סטטיסטיקות של התמשכות ההליכים לפי בית משפט או סוג עניין

כמה יצא?

כמה כסף קיבל הציבור, התובע ועורך הדין לפי פרמטרים מגוונים

שחקנים חוזרים

מבט על התחומים והשחקנים החוזרים בהם

 

נציין כי בלחיצה על כפתור ימני בעכבר, ניתן להוריד מקומית כל טבלת נתונים עליה מבוסס כל אחד מהגרפים. בנוסף, בקרוב נפרסם טבלה מרוכזת ובה כל הנתונים הגולמיים, הן כאלה שנאספו בצורה ממוכנת באמצעות פרויקט תולעת המשפט והן באמצעות קטלוג ידני שמתבצע על תיקים שתם הדיון בהם.

אנו מודים לירדן עידן, בוגרת תואר ראשון במשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל, אשר סייעה באיסוף הנתונים ותכלולם.

קטגוריות
חדשות חופש מידע מדיניות וקשרי ממשל שותפים לדרך תובענות ייצוגיות תולעת המשפט

קול קורא – תמונת מצב בנושא תובענות ייצוגיות

במסגרת פעילות עמותת התמנון – מידע ציבורי לכל (ע"ר) הוחלט על פיתוח לוח מחוונים בתחום התובענות הייצוגיות. לוח המחוונים מיועד לספק תמונת מצב לכלל הגורמים העוסקים או בעלי עניין בתחום התובענות הייצוגיות, החל מגורמים רגולטוריים, דרך גורמים מחקריים ועד כמובן לציבור הרחב, בצד העסקי או הצרכני. הכל במטרה לייצר תשתית נתונים שתאפשר שיח מבוסס ומדויק יותר, וקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים.

בקצרה

לוח המחוונים מבוסס על איסוף מידע מתמשך ועקבי על כלל ההליכים מסוג תובענה ייצוגית באתר נט המשפט, שנפתחו או נסגרו בשבועיים החולפים, באמצעות פרויקט תולעת המשפט. בנוסף, צוות משפטי שיבחן את המידע המתעדכן, יוסיף עליו פרטים ומאפיינים באמצעות קטלוג ותיוג ידני ויטייב את המאפיינים הקיימים. לוח המחוונים מיועד להיות פומבי ונגיש לכל, אך כמובן שקיימת שאיפה להתאים את התכנים שיוצגו בו ואת אופן הצגתם לביקוש, לצרכים ולתועלות מצד הגורמים השונים שיביעו עניין בכך. לפיכך, מוצגת גרסה ראשונית של לוח המחוונים, ואנו נשמח לשמוע הערות, עצות, המלצות והסתייגויות.

לוח מחוונים

מה יש בלוח המחוונים?

ראשית יאמר כי לוח המחוונים כולל שורה של מסננים שמאפשרים לכל אחד להתמקד בפרמטרים הרלוונטיים לו. בין מאפיינים אלו נמצאים כמובן מאפייני תקופת הזמן הרלוונטית, תחום התובענה ועוד. 

לוח המחוונים צפוי להתבסס על 4 מסכים עיקריים ואלו הם:

 1. תמונת מצב היסטורית: תמונת מצב על תחום התובענות הייצוגיות החל משנת 2010 ועד היום. 
 2. פתיחה – מד דופק: תמונת מצב מתעדכנת של ההליכים החדשים שנפתחו במהלך 30 הימים האחרונים
 3. סגירה – מד דופק: תמונת מצב מתעדכנת של ההליכים שנסגרו במהלך 30 הימים האחרונים
 4. ניתוח עומק: הכוונה לספק ניתוחים ממוקדים על בסיס המאגר הקיים. כרגע ניתן לצפות בניתוח משך הזמן לתובענה ייצוגית על פי מאפיינים שונים ובנוסף, ניתוח של סכומים ממוצעים שנפסקו כפיצוי לציבור הרחב, גמול לתובע המייצג ושכר טרחת עו"ד. בנוסף ניתוח היחס שבין הפיצוי לציבור הרחב לבין הגמול לתובע הייצוגי ושכ"ט. יצויין כי כרגע מדובר במידע מדגמי בלבד, וברגע שפעילות המערכת תחל, יהיה מידע מקיף יותר. 

מה קורה ברקע?

המערכת מבוססת על 3 רכיבים מרכזיים:

 1. מערכת מתקדמת של איסוף מידע פומבי המכונה "תולעת המשפט" שאוספת באופן אוטומטי וממוכן את המידע הפומבי בנט המשפט, מסדרת ומנגישה אותו. כלל המידע הפומבי שנאסף מוצג באתר "תולעת המשפט" לרווחת הציבור ללא פרסומות או חומות תשלום. בנוסף, לטובת הפרויקט הנוכחי, המערכת תפעל במתכונת אינטנסיבית שתדרוש עדכון המידע הרלוונטי בתדירות של אחת לשבועיים תוך טיוב ממוכן של המידע על בסיס מידע משלים. 
 2. מערך אנושי שיעבור באופן שוטף על המידע שנאסף, ויקטלג פרמטרים שונים באופן ידני. בין הפרמטרים שיקוטלגו:
  1. קטגוריית הנתבע
  2. תחום התביעה
  3. סוג ההחלטה (פשרה, הסתלקות, קבלה, דחייה)
  4. סוג וסכום הפיצוי לקבוצה
  5. גמול לתובע המייצג
  6. שכר טרחת עו"ד
  7. הוצאות משפט
  8. האם ההליך הסתיים לאחר אישור הבקשה להגשת תובענה ייצוגית
  9. האם היועמ"ש הגיש עמדתו בתיק
 3. לוח מחוונים להנגשת המידע לציבור הרחב בצורה פשוטה וברורה לצד פתיחה של המידע הגולמי בטבלה ו-API (ממשק נתונים). 

דוגמאות לשימושים

 1. אפשר ללמוד על השפעת שינוי משטר האגרות על תובענות ייצוגיות הן לגבי מספר התובענות שהוגשו והן לגבי תמהיל התובענות (תחום הנגישות פטור מאגרה יש לציין). 
 2. בעלי עניין בהליכים, אזרחים שסבורים שנפגעו או גורמים מטעם היועץ המשפטי לממשלה, יכולים לעקוב בממשק נוח ופשוט אחר ההליכים החדשים שנפתחו, לזהות את ההליך בשלב ראשוני ביותר ולבחון אותו בהקשרים הרלוונטים להם. 
 3. ניתן ללמוד מתמונת המצב על סגירת התיקים על אודות מגמות של פסיקה, ופיצוי.

הערות, עצות, המלצות והסתייגויות ניתן לשלוח עד ליום 15/12/20 לכתובת zomer@octopus.org.il

תצוגת תיקים שנפתחו לאחרונה
תצוגת תיקים שנסגרו לאחרונה