קטגוריות
בקשה לפתיחת דלתות חדשות משפט

על איסור הפרסום שלא היה

בעקבות פנייה שהגיעה לעמותה כי תיק פלילי שעיקרו עבירות בנייה בשטח השיפוט של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה – כרכור חסוי בלא הצדקה, הוגשה בקשה לפתיחת דלתות בתיק, כשלכל הפחות התבקש בית המשפט להבהיר את הבסיס המשפטי לקביעת סגירת הדלתות שבתיק.

בעקבות הגשת הבקשה, הורה בית המשפט באופן מייד לפתוח את התיק לעיון הציבור, וזאת אף ללא קבלת תגובת הצדדים. הסיבה להחלטה החריגה הייתה, כך הסתבר בדיעבד, החלטה שניתנה בתחילת ניהול התיק, כמעט ארבע שנים קודם לכן, לבטל את הגדרת התיק כ"דלתיים סגורות" החלטה שלא בוצעה על ידי המערך הטכני.

להלן ההחלטה המקורית להגדיר את התיק כתיק שאינו בדלתיים סגורות

וזאת ההחלטה החדשה בעקבות בקשה לפתיחת הדלתות

מיותר לציין כי שתי ההחלטות, ניתנו בפתקית ולפיכך אינן פומביות או נגישות לצביור הרחב וכדי לעיין בהחלטות אלה יש לפנות באופן יזום לבית המשפט.

צ"א 37913-06-16: הועדה המקומית לתכנון ובנייה פרדס חנה – כרכור נ' אורן קינן ואח'

קטגוריות
בקשה לפתיחת דלתות חדשות

גיל בסרב נ' אריאל סמל

ברקע להפקת הסרט פאראנו של היוצר אריאל סמל התקיים סכסוך עסקי בינו לבין המפיק גיל בסרב. בין היתר כלל הסכסוך שאלה משפטית מהותית של הסמכות העניינית לדון בצו עשה בעניין קניין רוחני. החלטה זו פורסמה בשלל מאגרים משפטיים ואף נשלחה במסגרת עדכונים משפטיים לאור חשיבותה המשפטית.

אלא, שהפרסום לא היה נוח לצדדים שסברו כי זכותם שאיש לא ידע על הסכסוך גובר על עקרון פומביות הדיון והעניין הציבורי שיש בהחלטה זו, ולפיכך פנו לבית המשפט וביקשו להטיל חיסיון על התיק. אכן, בעקבות בקשתם, נתנה השופטת החלטה המורה על חיסוי התיק תוך שהיא מבהירה כי אין בידה לתת החלטה גורפת לגבי העבר. יצוין כי בבקשה הדחופה להורות על חיסיון התיק העילה היחידה שבגינה התבקש החיסוי הייתה הפגיעה בשיווקו וקידומו של הסרט פאראנו בארץ ובעולם.

בעקבות זאת הוגשה הבקשה לפתיחת דלתות בתיק

בעקבות הבקשה הגישו הצדדים בתיק תגובה בוטה במיוחד ובין היתר טענו כי למבקשים אין כל זכות עמידה בתיק, כי הדרך לעיין בתיק היא באמצעות הגשת בקשת עיון ולבסוף כמובן לא חסכו בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים כתנאי לדיון בבקשה בסכום של 15,000 ש"ח. עוד עלה מתגובתם כי ההחלטה אותה ביקשו להסיר מאתר תולעת המשפט ומאתרים אחרים (בוצעו פניות לנבו ותקדין) היא בכלל חלק מתיק פשיטת רגל.

תיק הפש"ר של אריאל סמל באתר תולעת המשפט

סופו של הליך, שבית המשפט הבהיר כי אין כל איסור על פרסום ההחלטה המדוברת, אך בפועל, הנהלת בתי המשפט מסרבת לפתוח את התיק במערכת נט המשפט, ולפיכך מסמכי התיק בסרב נ' סמל זמינים עתה באופן בלעדי באתר תולעת המשפט (ובמסגרת התיק גם אותה החלטה בעניין הסמכות העניינית).

לתיק עצמו ת"א 2834-05-18 : בסרב נ' סמל

את גיל בסרב ואריאל סמל ייצג עו"ד ארז הס במסגרת הבקשה לפתיחת הדלתות.