דף הבית » חדשות ועדכונים » פרסום תעודות זהות בנט המשפט – תשובת אגף ביקורת פנים

בעקבות טענות מטעם הנהלת בתי המשפט, כי הם לא מפרסמים תעודות זהות, ועל רקע העובדה כי באופן יום-יומי מתפרסמים בפועל מספרי תעודות זהות ופרטים דומים בנט המשפט, גם כיום, בשנת 2022, פנינו וביקשנו לברר את פשר העניין.

במענה שנמסר על ידי אתי ישראל, מאגף ביקורת פנים ופניות ציבור בהנהלת בתי המשפט, נמסרה לראשונה, ככל שידוע לנו, עמדת הנהלת בתי המשפט באשר לפרסומים אלה. לשיטת הנהלת בתי המשפט לא מדובר בתקלה אלא בהפעלת שיקול דעת שיפוטי. לפיכך הנהלת בתי המשפט אינה נוקטת עמדה ואינה מתערכת בתוכנן של החלטות שיפוטיות, הנתונות לשיקול דעתו הבלעדי של היושב בדין, כקבוע בסעיף 2 לחוק יסוד: השפיטה.

חשוב להבהיר כי אין בטענות הנהלת בתי המשפט להעיד על המצב המשפטי או על נכונות הטענות.

למכתב המלא

פוסטים נוספים