זמן להודות למתנדב החרוץ בפרויקט תולעת המשפט גיא הלוי. בתיק נתניהו לאור החשיבות הציבורית שלו, החלטנו להנגיש מידע נוסף על המידע הפומבי, בדגש על מידע שזמין לתקשורת וסוקר בהליך, ובהתאם הוא מתפרסם באתר
https://tl8.me/bb
‏אלא שמאות המסמכים האלה שפורסמו באתר, חייבו כתיבת תיאור שלהם על מנת שהציבור יוכל לעשות בהם שימוש משכיל ולאתר את המידע הרלוונטי. גיא התנדב בתקופה האחרונה ועבר על מאות המסמכים, תיעד ותיאר אותם ועתה כל משתמש באתר יכול להיכנס ולאתר את המסמכים הרלוונטיים לו.

Guy Halevi

פוסטים נוספים