דף הבית » חדשות ועדכונים » ליאת יוסים

באופן חריג פנתה עובדת הנהלת בתי המשפט, ליאת יוסים, הממונה על הכפשת שופטים, בלשון רבים ובתוארה כעורכת דין, ודרשה את הסרת התיקים המוצאים באתר תולעת המשפט ונוגעים לה. לפחות תיק אחד מאלה, הוא תיק קובלנה פלילית שהוגש נגדה במסגרת תפקידה לצד מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט באותם ימים, והם אף יוצגו בהליך על ידי ברק לייזר, יועמ"ש הנהלת בתי המשפט.

לטענת יוסים, הפרסומים המתפרסמים באתר נט המשפט עליו אחראית הנהלת בתי המשפט, פוגעים בצנעת הפרט ובקטינים והם אסורים בפרסום על פי דין ומהווים פגיעה בפרטיות, לא פחות. כמובן, כל הטענות הללו, איך לא "מבלי לפגוע בזכויות". יצוין כי הפנייה נעשתה ביום 28/2/2022 ולכל הפחות עד ליום 15/7/2022 המשיכו הדברים להתפרסם באתר נט המשפט באין מפרע ובהתאם גם באתר תולעת המשפט.

נוסח הפנייה של ליאת יוסים

מבלי לפגוע בזכויות


היום, 28.2.2022


שלום רב,

נבקשכם להסיר לאלתר את כל הפרסומים באתרכם הנוגעים לח"מ עו"ד ליאת יוסים. נכון להיום, אותרו 2 תיקים, ראו צילום מסך.
בתיקים כלולים בין היתר פרטים הפוגעים בצנעת הפרט ובקטינים, האסורים בפרסום על פי דין, ומהווים, על פניהם, פגיעה בפרטיות.
נא אשרו ביצוע ההסרה בהודעה חוזרת.


בכבוד רב, 
עו"ד ל. יוסים 

פוסטים נוספים