דף הבית » חדשות ועדכונים » פנייה להסרת תכנים מהנהלת בתי המשפט

לראשונה הנהלת בתי המשפט בעצמה פנתה לפרויקט תולעת המשפט בבקשה להסיר תכנים. בהתאם למדיניות הפרויקט, וללא משוא פנים, ככל פונה אחר הם התבקשו לפנות לכתובת הדוא"ל המתאימה. בנוסף, הבהרנו כי הסרת התכנים תעשה בהתאם למדיניות הפרויקט.

בהזדמנות זו גם הסתבר שבניגוד למצב שהציגו במענה לבקשת חופש מידע, ולפיו נוסח הפניות להסרת תכנים מהמאגרים המשפטיים מבוסס על החלטה שיפוטית

נוסח ההודעה כביכול, לתגובה המלאה כנסו כאן

הרי שמדובר בפניות סתמיות המורות או מבקשות הסרת התכנים במנותק לחלוטין מכל התייחסות האם קיימת החלטה שיפוטית או לא.

לפניית הנהלת בתי המשפט והמענה לה

דוגמה לפנייה שהופצה כנראה למאגרים המשפטיים להסרת פסק דין

העתק התכתבות נוספת שהועברה אלינו, המלמדת כי הפנייה הוגשה להנהלת בתי המשפט כבר בחודש מרץ 2021. מאז ועד היום (כמעט שנה) היא מצויה בטיפול הגורמים המשפטיים בהנהלת בתי המשפט, מבלי לתת מענה של ממש לפונה.

נוסח המענה מטעם העמותה

פניות להסרת תכנים יש לשלוח לכתובת tolaat.tl8@gmail.com והן תעננה ככל פנייה אחרת בהתאם למדיניות הסרת התכנים המפורסמת באתר.
נציין כי פנייתך מפתיעה במיוחד לאור השיח שהתקיים בישיבה במשרדיכם, בו הבהרנו שאנו מסירים תכנים בהתאם למדיניות ולהחלטות שיפוטיות ושלא בהתאם להחלטות פנימיות בתוך הנהלת בתי המשפט. כמו כן, נדגיש כי בעיננו ככל שאתם סבורים כי פירסמתם מידע שיש בו פגיעה חמורה בפרטיות, יש לפעול מול בית המשפט ובהתאם לשיקול בית המשפט, ולצד זאת גם לדווח לרשות להגנת הפרטיות.

פוסטים נוספים