דף הבית » חדשות ועדכונים » 10 אלף שקל הוצאות נגד רשות האוכלוסין כי לא התייחסה לאינטרס הציבורי

10 אלף שקל הוצאות נגד רשות האוכלוסין כי לא התייחסה לאינטרס הציבורי

במסגרת עתירת חופש מידע, עת"מ 44038-02-21 : א.ס.ף. – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר) נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – מרכז שירות ומידע ארצי, התקבלה העתירה במובן זה שבית המשפט סבר שבהחלטת הרשות לא נבחנה החשיבות הציבורית והאינטרס של העותרת, ובהתאם גם לא נעשו האיזונים הנדרשים איזה מידע יש למסור ובאיזו מתכונת. על כן חייב בית המשפט את הרשות ללכת ולבחון את השיקולים והאיזונים הללו, ועל פגם זה לבדו, מבלי לדון במהות הטענות בשאלת מסירת המידע, הטיל 10,000 ש"ח הוצאות על הרשות.

לעיון בעתירה באתר תולעת המשפט

זמן טוב להזכיר כי פס"ד ניתן בגוף פרוטוקול הדיון, אף שכלל לא היה חלק מהדיון, ובהתאם הוא לא פורסם באתר נט המשפט, וכך גם לא פורסם במאגרים המשפטיים.

לפס"ד

פוסטים נוספים