דף הבית » חדשות ועדכונים » אגף הביקורת בהנהלת בתי המשפט

גורם פנה לאגף הביקורת בהנהלת בתי המשפט בטענה לדליפת מידע ממערכת נט המשפט לאתר תולעת המשפט. בתגובה החתומה על ידי מבקרת מחוז דרום נמסרו מספר טענות.

ראשית, כי הטענה לדלף מידע כללית ולא מבוססת ולכן אין באפשרותם להתייחס באופן ענייני. שנית, כי אתר תולעת המשפט לא מצוי בהסכם עם הנהלת בתי המשפט וממילא כי האתר ופעילותו לא ידועים או מוכרים להנהלת בתי המשפט. בנוסף, טוענים בהנהלת בתי המשפט כי תולעת המשפט אינו נמנה על המאגרים המשפטיים המורשים לשאוב החלטות וספקי דין מאתר הרשות השופטת. לסיום טוענים כי ממערכת נט המשפט ניתן לשאוב אך ורק פסקי דין והחלטות בתיקים פתוחים, מידע שממילא מפורסם לציבור.

בהתייחס לטענות אלה נבקש להבהיר מספר דברים מטעם עמותת התמנון. ראשית, כי לא ברורה מהות הטענה שהאתר לא מוכר להנהלת בתי המשפט בהינתן שמספר פניות הופנו להנהלת בתי המשפט והם טרחו להתייחס בהקשר האתר (כאן יש מקבץ תלונות שכאלה). בנוסף, כי לא ניתנה בידי הנהלת בתי המשפט סמכות לקבוע מאגרים המורשים לשאוב החלטות ופסקי דין ולפיכך אין משמעות לביטוי מורשה למשוך את המידע.

עוד ראוי להבהיר כי אתר נט המשפט לא מפרסם רק החלטות ופסקי דין אלא גם מידע נרחב ברמת התיקים עצמם באופן בלתי תלוי בהחלטות ופסקי דין וגם את רשימת מספרי כל התיקים החסויים. לסיום, ראוי להבהיר כי אין התאמה בהכרח בין תיקים תיקים פתוחים מבחינה משפטית לבין פרסום באתר נט המשפט (כלומר תיקים פתוחים רבים לא מתפרסמים באתר) וגם יש להניח כי בשל ניהול לקוי באתר נט המשפט, תיקים שונים האסורים בפרסום מפורסמים באתר.

קיבלתם מענה מהנהלת בתי המשפט? נשמח שתשלחו לנו ונוכל לשתף אותו ללא פרטים מזהים.

פוסטים נוספים