חקיקה ספריית התמנון

חקיקה

להלן רשימת חוקים רלוונטיים לתחומי חופש המידע מתוך פרויקט ספר החוקים הפתוח

חופש המידע

חוק חופש המידע

תקנות חופש המידע

תקנות חופש המידע (אגרות)

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)

צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם)

צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)

צו חופש המידע (יחידות במשרד הבטחון שהחוק לא יחול עליהן)

פרוצדורה

חוק בתי המשפט

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018

תקנות בתי המשפט (אגרות)

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים)

חוק בתי משפט לענינים מינהליים

תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)

פקודת בזיון בית משפט

חקיקה אחרת רלוונטית

חוק הגנת הפרטיות

חוק זכות יוצרים

חוק חובת המכרזים

על פרויקט ספר החוקים הפתוח

עוד על פרויקט ספר החוקים הפתוח

לרשימת כל החוקים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.