תוצאות 2 תצוגת
חדשות חקיקה משפט ספריית התמנון עדכונים במרחב

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – שקיפות הליכים משפטיים), התשפ”א–2021

הצעת חוק שיזם ח”כ שמחה רוטמן מבקשת לתקן את חוק בתי המשפט כך שכל אדם יהיה רשאי לתעד, לצלם, להקליט או לשדר דיון המתנהל בדלתיים פתוחות. לעיון בהצעת החוק במאגר החקיקה הלאומי נציין כי מדובר בהצעת חוק שהוגשה כבר בכנסת ה-23 ובכנסת ה-24 על ידי אילת שקד, אופיר סופר, מתן כהנא ו-אילת שקד, מתן כהנא, …

חקיקה ספריית התמנון

חקיקה

להלן רשימת חוקים רלוונטיים לתחומי חופש המידע מתוך פרויקט ספר החוקים הפתוח חופש המידע חוק חופש המידע תקנות חופש המידע תקנות חופש המידע (אגרות) תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם) צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית) צו …