דף הבית » חדשות ועדכונים » פרסום שמות צדדים בהחלטות שיפוטיות

במסגרת עבודתה השוטפת של הקליניקה לזכויות האדם במרחב הסייבר, הובאו לידיעת הקליניקה פניות רבות של אנשים אשר החלטות שיפוטיות בהליכים בהם היו מעורבים מפורסמות באתרי אינטרנט. בחלק מהאתרים  החלטות אלה מאותרות על ידי חיפוש פשוט של שם הפונים במנועי חיפוש אינטרנטיים. פרסום ההחלטות באתרי אינטרנט שונים הינו חוקי בישראל, וכך גם אפשרות איתור של פסק דין לפי שמות הצדדים. יותר מכך, עד כה פרסום שכזה הוכר כחלק מעקרון החוקתי לפומביות הדיון, שנועד להבטיח הליך משפטי תקין והוגן. עם זאת, נגישות כזו להחלטות במרחב הסייבר משנה את פני הדברים. עמדת הקליניקה היא כי הם סבורים כי יש מקום לסטות מהאיזון הקבוע כיום בדין הישראלי, ולהרחיב את ההגנה על הפרטיות על ידי הגבלת פרסום שמות צדדים במקרים מתאימים, זאת על ידי ניסיון לשנות את ההלכה הפסוקה, כמו גם קידום תיקוני חקיקה.

במסגרת זו נערך מפגש בו לקחו חלק דנה יפה, מנחת הקליניקה, אנדי וורמס, מעמותת התמנון, אסף פוזנר, עו"ד בתחום הנזיקין ויועץ משפטי של מאגר נבו, צבי דביר מהתנועה לזכויות דיגיטליות, אור סדן מהתנועה לחופש המידע, נועה מישור מהסניגוריה הציבורית, אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח, גיא זומר מעמותת התמנון ואיה מרקביץ מהתנועה לחופש המידע.

עמוד האירוע באתר הקליניקה

פוסטים נוספים