קטגוריות
חדשות מדיניות וקשרי ממשל משפט עדכונים במרחב תובענות ייצוגיות

קול קורא – תיקון חוק תובענות ייצוגיות

קול קורא: הזמנה לקבלת הערות מהציבור בנושא תיקונים בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

קול קורא שמפרסם משרד המשפטים לקבלת הערות הציבור בנושא תיקון חוק תובענות ייצוגיות.

לצורך ביסוס עמדה וניתוח המצב הקיים תוכלו להעזר בלוח המחוונים של עמותת התמנון במרכז מידע על אלפי תובענות ייצוגיות שנאספו מאתר בתי המשפט. לצד זאת, תייגנו באופן ידני ועצמאי מאות תובענות ייצוגיות מהשנה האחרונה בהתאם לפרמטרים שונים המתייחסים לאופן סיום ההליך ובכלל זה סוג ההחלטה, הפיצוי שניתן לציבור והתגמול שניתן לתובע המייצג לבאי כוחו.

לעמוד פרויקטור התובענות הייצוגיות של עמותת התמנון

ללוח המחוונים

כמו כן, במידה ויש לכם הערות, מידע משמעותי שחשוב לכם לבחון או שנציג בלוח המחוונים, אתם מוזמנים לפנות אלינו במסגרת הקול הקורא של העמותה.

קטגוריות
חדשות חופש מידע מדיניות וקשרי ממשל שותפים לדרך תובענות ייצוגיות תולעת המשפט

קול קורא – תמונת מצב בנושא תובענות ייצוגיות

במסגרת פעילות עמותת התמנון – מידע ציבורי לכל (ע"ר) הוחלט על פיתוח לוח מחוונים בתחום התובענות הייצוגיות. לוח המחוונים מיועד לספק תמונת מצב לכלל הגורמים העוסקים או בעלי עניין בתחום התובענות הייצוגיות, החל מגורמים רגולטוריים, דרך גורמים מחקריים ועד כמובן לציבור הרחב, בצד העסקי או הצרכני. הכל במטרה לייצר תשתית נתונים שתאפשר שיח מבוסס ומדויק יותר, וקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים.

בקצרה

לוח המחוונים מבוסס על איסוף מידע מתמשך ועקבי על כלל ההליכים מסוג תובענה ייצוגית באתר נט המשפט, שנפתחו או נסגרו בשבועיים החולפים, באמצעות פרויקט תולעת המשפט. בנוסף, צוות משפטי שיבחן את המידע המתעדכן, יוסיף עליו פרטים ומאפיינים באמצעות קטלוג ותיוג ידני ויטייב את המאפיינים הקיימים. לוח המחוונים מיועד להיות פומבי ונגיש לכל, אך כמובן שקיימת שאיפה להתאים את התכנים שיוצגו בו ואת אופן הצגתם לביקוש, לצרכים ולתועלות מצד הגורמים השונים שיביעו עניין בכך. לפיכך, מוצגת גרסה ראשונית של לוח המחוונים, ואנו נשמח לשמוע הערות, עצות, המלצות והסתייגויות.

לוח מחוונים

מה יש בלוח המחוונים?

ראשית יאמר כי לוח המחוונים כולל שורה של מסננים שמאפשרים לכל אחד להתמקד בפרמטרים הרלוונטיים לו. בין מאפיינים אלו נמצאים כמובן מאפייני תקופת הזמן הרלוונטית, תחום התובענה ועוד. 

לוח המחוונים צפוי להתבסס על 4 מסכים עיקריים ואלו הם:

 1. תמונת מצב היסטורית: תמונת מצב על תחום התובענות הייצוגיות החל משנת 2010 ועד היום. 
 2. פתיחה – מד דופק: תמונת מצב מתעדכנת של ההליכים החדשים שנפתחו במהלך 30 הימים האחרונים
 3. סגירה – מד דופק: תמונת מצב מתעדכנת של ההליכים שנסגרו במהלך 30 הימים האחרונים
 4. ניתוח עומק: הכוונה לספק ניתוחים ממוקדים על בסיס המאגר הקיים. כרגע ניתן לצפות בניתוח משך הזמן לתובענה ייצוגית על פי מאפיינים שונים ובנוסף, ניתוח של סכומים ממוצעים שנפסקו כפיצוי לציבור הרחב, גמול לתובע המייצג ושכר טרחת עו"ד. בנוסף ניתוח היחס שבין הפיצוי לציבור הרחב לבין הגמול לתובע הייצוגי ושכ"ט. יצויין כי כרגע מדובר במידע מדגמי בלבד, וברגע שפעילות המערכת תחל, יהיה מידע מקיף יותר. 

מה קורה ברקע?

המערכת מבוססת על 3 רכיבים מרכזיים:

 1. מערכת מתקדמת של איסוף מידע פומבי המכונה "תולעת המשפט" שאוספת באופן אוטומטי וממוכן את המידע הפומבי בנט המשפט, מסדרת ומנגישה אותו. כלל המידע הפומבי שנאסף מוצג באתר "תולעת המשפט" לרווחת הציבור ללא פרסומות או חומות תשלום. בנוסף, לטובת הפרויקט הנוכחי, המערכת תפעל במתכונת אינטנסיבית שתדרוש עדכון המידע הרלוונטי בתדירות של אחת לשבועיים תוך טיוב ממוכן של המידע על בסיס מידע משלים. 
 2. מערך אנושי שיעבור באופן שוטף על המידע שנאסף, ויקטלג פרמטרים שונים באופן ידני. בין הפרמטרים שיקוטלגו:
  1. קטגוריית הנתבע
  2. תחום התביעה
  3. סוג ההחלטה (פשרה, הסתלקות, קבלה, דחייה)
  4. סוג וסכום הפיצוי לקבוצה
  5. גמול לתובע המייצג
  6. שכר טרחת עו"ד
  7. הוצאות משפט
  8. האם ההליך הסתיים לאחר אישור הבקשה להגשת תובענה ייצוגית
  9. האם היועמ"ש הגיש עמדתו בתיק
 3. לוח מחוונים להנגשת המידע לציבור הרחב בצורה פשוטה וברורה לצד פתיחה של המידע הגולמי בטבלה ו-API (ממשק נתונים). 

דוגמאות לשימושים

 1. אפשר ללמוד על השפעת שינוי משטר האגרות על תובענות ייצוגיות הן לגבי מספר התובענות שהוגשו והן לגבי תמהיל התובענות (תחום הנגישות פטור מאגרה יש לציין). 
 2. בעלי עניין בהליכים, אזרחים שסבורים שנפגעו או גורמים מטעם היועץ המשפטי לממשלה, יכולים לעקוב בממשק נוח ופשוט אחר ההליכים החדשים שנפתחו, לזהות את ההליך בשלב ראשוני ביותר ולבחון אותו בהקשרים הרלוונטים להם. 
 3. ניתן ללמוד מתמונת המצב על סגירת התיקים על אודות מגמות של פסיקה, ופיצוי.

הערות, עצות, המלצות והסתייגויות ניתן לשלוח עד ליום 15/12/20 לכתובת zomer@octopus.org.il

תצוגת תיקים שנפתחו לאחרונה
תצוגת תיקים שנסגרו לאחרונה