קטגוריות
בריאות חדשות

נתוני התמותה של ישראל – מה האמת?

מספר הנפטרים בתקופת הקורונה הוא לכאורה עובדה פשוטה, אבל ככל שפורסמו יותר נתונים, כך התגלו יותר פערים. בעקבות סטטוס של נתניהו על בסיס נתוני תמותה שפורסמו בעולם, המשרוקית של גלובס יצאו לחקור את רישומי התמותה.

בין יתר התובנות שעלו במסע בעקבות נתוני התמותה, עלתה גם בדיקה שביצע גיא זומר, מייסד עמותת התמנון, יחד עם אנשי למ"ס לבחינת איכות ושלמות הנתונים בסמוך ככל הניתן להפקתם. יובהר כי מרשם האוכלוסין הוא מקור המידע המרכזי לנתוני התמותה של ישראל והוא מעודכן ע"י הגורמים השונים שמדווחים על פטירות של אזרחי ישראל. מרבית הדיווחים נעשים בסמוך למועד הפטירה וחלקם מושהים מסיבות כאלה ואחרות זמן מה. לפיכך, כדי להפיק נתוני מקיפים ועדכניים ככל הניתן עלה צורך לדעת תוך כמה זמן קיים מיצוי של הדיווחים.

לנתוני התמותה של ישראל

לאייטם באתר גלובס

קטגוריות
בריאות חדשות מידע שנמסר

נתוני התמותה של ישראל ברקע הקורונה

במסגרת משבר הקורונה אחד המדדים החשובים היו נתוני התמונה וליתר דיוק השוואת נתוני התמותה במהלך התקופה האחרונה להיסטוריית התמונתה לצורך חישוב התמותה העודפת שניתן לייחס לקורונה.

לפיכך, עם זיהוי הצורך בוצעה פנייה לאנשי למ"ס, וליתר דיוק לתחום הבריאות בלמ"ס ואלה לשמחתנו הבינו את חשיבות הדברים ופעלו באופן נמרץ להתאים את פרסומי הלמ"ס לביקוש שהתעורר. התאמות אלה כללו בראש ובראשונה עדכון בתדירות גבוה ופרסום מידע עדכני ככל הניתן. אם בעבר חלפו חודשים לא מעטים בין הנתון העדכני שהתפרסם לבין מועד פרסמו, הרי שלצורך ניתוח נתוני הקורונה נדרש הפרסום להיות סמוך ככל הניתן לעדכון האחרון של הנתונים. בנוסף, אם בעבר פרסום הנתונים היה חודשי, הרי שמשבר הקורונה דרש הגדלת רזולוציית הזמן לרמה היומית ולסיום, נדרש שחרור מסודר ומקיף של נתונים היסטוריים שאליהם ניתן להשוות.

אכן, אנשי למ"ס לקחו על עצמם את האחריות למלא את כל הדרישות האלה, וכיום, מתפרסמים באופן שוטף באתר למ"ס ובאתר מידע לעם נתוני תמותה היסטוריים ומפורטים, תוך שאיפה לעדכן באופן תכוף ועקבי נתונים אלה.

בהזדמנות זו ראוי לתת את הקרדיט לאנשי למ"ס שלא השתהו, הבינו את חשיבות הדברים ופעלו באופן כמעט מיידי לעשות את כל השינויים וההתאמות שנדרשו לצורך התאמת פרסומי למ"ס למשבר הקורונה בהקשר זה.

עדכון 23/9/20: עלה אייטם בYnet על בסיס נתוני התמונה שפרסם למ"ס

נתוני התמותה של ישראל – מה האמת?