קטגוריות
בקשת עיון מכתבים למערכת משפט תולעת המשפט

החלטה זו – אף היא – מותרת בפרסום

או שלא

לא פעם מבקש בית המשפט לחסות את התיק באופן חלקי. לחסות את זהות אחד הצדדים בתיק או חלק מהמסמכים. בפועל, בהנהלת בתי המשפט אין את היכולת והכישורים המתאימים לבצע את החלטות בית המשפט ולכן כברירת מחדל, חוסים באופן מוחלט את התיקים. גם כאשר בית המשפט קובע באופן מפורש ופוזיטיבי שהחלטה מותרת בפרסום, במקום להסדיר את מצב הדברים בתיק, לגלות חלק ולחסות חלק, הנהלת בתי המשפט בוחרת בפתרון הקל ומעלימה את התיקים.

כך היה בפנייה שהתקבלה לאחרונה בתולעת המשפט. בית המשפט קבע כי התיק יהיה פומבי וכל שיש לחסות בפועל זו הכרעת הדין לצד מסמכים נוספים שממילא אינם פומביים ולא היו פומביים. כיצד פירשו את החלטת בית המשפט בהנהלת בתי המשפט? נכון, חיסוי מלא ומוחלט של התיק.

קטגוריות
בקשה לפתיחת דלתות חדשות

גיל בסרב נ' אריאל סמל

ברקע להפקת הסרט פאראנו של היוצר אריאל סמל התקיים סכסוך עסקי בינו לבין המפיק גיל בסרב. בין היתר כלל הסכסוך שאלה משפטית מהותית של הסמכות העניינית לדון בצו עשה בעניין קניין רוחני. החלטה זו פורסמה בשלל מאגרים משפטיים ואף נשלחה במסגרת עדכונים משפטיים לאור חשיבותה המשפטית.

אלא, שהפרסום לא היה נוח לצדדים שסברו כי זכותם שאיש לא ידע על הסכסוך גובר על עקרון פומביות הדיון והעניין הציבורי שיש בהחלטה זו, ולפיכך פנו לבית המשפט וביקשו להטיל חיסיון על התיק. אכן, בעקבות בקשתם, נתנה השופטת החלטה המורה על חיסוי התיק תוך שהיא מבהירה כי אין בידה לתת החלטה גורפת לגבי העבר. יצוין כי בבקשה הדחופה להורות על חיסיון התיק העילה היחידה שבגינה התבקש החיסוי הייתה הפגיעה בשיווקו וקידומו של הסרט פאראנו בארץ ובעולם.

בעקבות זאת הוגשה הבקשה לפתיחת דלתות בתיק

בעקבות הבקשה הגישו הצדדים בתיק תגובה בוטה במיוחד ובין היתר טענו כי למבקשים אין כל זכות עמידה בתיק, כי הדרך לעיין בתיק היא באמצעות הגשת בקשת עיון ולבסוף כמובן לא חסכו בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים כתנאי לדיון בבקשה בסכום של 15,000 ש"ח. עוד עלה מתגובתם כי ההחלטה אותה ביקשו להסיר מאתר תולעת המשפט ומאתרים אחרים (בוצעו פניות לנבו ותקדין) היא בכלל חלק מתיק פשיטת רגל.

תיק הפש"ר של אריאל סמל באתר תולעת המשפט

סופו של הליך, שבית המשפט הבהיר כי אין כל איסור על פרסום ההחלטה המדוברת, אך בפועל, הנהלת בתי המשפט מסרבת לפתוח את התיק במערכת נט המשפט, ולפיכך מסמכי התיק בסרב נ' סמל זמינים עתה באופן בלעדי באתר תולעת המשפט (ובמסגרת התיק גם אותה החלטה בעניין הסמכות העניינית).

לתיק עצמו ת"א 2834-05-18 : בסרב נ' סמל

את גיל בסרב ואריאל סמל ייצג עו"ד ארז הס במסגרת הבקשה לפתיחת הדלתות.