ספריית התמנון

הדרכה

כחלק מפעילות העמותה אנחנו מקדמים את הפצת הידע והרעיונות שהצטברו, מתוך ניסיון רב שנים בעולמות חופש המידע והנגשת המידע. בנוסף, ובהתאם לחזון העמותה הפועלת לקדם מידע פתוח, אנו נשתדל להציג כאן את תכני ההרצאות וההדרכות הללו, באופן חופשי וזמין.

חוק חופש המידע: מדריך למשתמש

המדריך המקיף ביותר שנכתב מאז נחקק חוק חופש המידע יוצא לאור ביוזמת עמותת הצלחה. המדריך נכתב על ידי רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, ונערך במשותף יחד עם אלעד מן, יועמ"ש עמותת הצלחה ועמותת התמנון, ויו"ר עמותת העין השביעית. לכניסה למדריך

איך להגיש בקשת מידע

הרצאת הסבר על הבסיס להגשת בקשת מידע הפרוצדורה המשפטית להגשת בקשת מידעהפרקטיקה בהגשת בקשה הסתייגויות על פרויקט ההדרכה המצגות נבנו ותוכננו ללוות הרצאה ולפיכך במקרים רבים אינן נגישות ואינן מהוות תוכן העומד בפני עצמו אלא מיועדות להתלוות לתוכן ההרצאה. השימוש במצגות חופשי לחלוטין ובתנאי אחד בלבד, מצאתם טעות, דברים לא נכונים, תעדכנו אותנו. במיוחד בשל…

חופש המידע בעמודי פייסבוק

הרצאה בנושא תחולת חוק חופש המידע על עמודי הפייסבוק הממשלתיים. על ההבדל שבין משתמשים ולקוחות בפייסבוקעל הלקוח הגדול, הגופים הציבוריים בכלל וממשלת ישראל בפרטעל הכסף הממשלתי שמושקע בקידום תכנים בפייסבוקעתירה לחשיפת הוצאות המדינה על פרסום ובכלל זה פייסבוקעל הפקת נתונים סטטיסטים בניהול העמודים והערכת הזמן המוגזמת של משרד התיירותסירוב נשיא צ'ילה למסור את נתוני הפייסבוק…

פרסום מידע יזום

הרצאה בנושא פרסום מידע יזום. הצגת חובות פרסום מגוונותהמוטיבציה לפרסום מידע יזום:א. שליטה במה שאין ברירהב. יתרונות פנים ארגונייםג. אינטרקציה עם חברה אזרחית הסתייגויות על פרויקט ההדרכה המצגות נבנו ותוכננו ללוות הרצאה ולפיכך במקרים רבים אינן נגישות ואינן מהוות תוכן העומד בפני עצמו אלא מיועדות להתלוות לתוכן ההרצאה. השימוש במצגות חופשי לחלוטין ובתנאי אחד בלבד,…

מידע בעידן הדיגיטלי

הרצאה בנושא דיגיטיזציה של מידע ציבורי, ועל המורכבת הטכנית בהתמודדות עם מידע דיגיטלי. מורכבות המידע הדיגיטלי בהיבטים של גודל, זמן, עומק ומקוםהחשיבות של קהילה מקצועית וסקרנות להתמודדות עם המורכבותהאתגרים בגישה למידע דיגיטלי ברשת האינטרנטהעצמת מידענים במבנה הארגוני חשוב לציין כי המצגת מיועדת לקהל משפטי ולא לקהל מתחום הפיתוח והתוכנה. הסתייגויות על פרויקט ההדרכה המצגות נבנו…

פרסום מידע חלקי

הרצאה בנושא פרסום מידע חלקי (השחרה). למה יש צורך לפרסם מידע באופן חלקידוגמאות להעדר חיסוי בשל חוסר תשומת לבדוגמאות להשחרה כושלת, ידנית ודיגיטליתפתרונות א. ערנות והקפדהב. מהשחרה להפרדה הסתייגויות על פרויקט ההדרכה המצגות נבנו ותוכננו ללוות הרצאה ולפיכך במקרים רבים אינן נגישות ואינן מהוות תוכן העומד בפני עצמו אלא מיועדות להתלוות לתוכן ההרצאה. השימוש במצגות…

פסיקה שהוספנו לאחרונהכללי האזכור האחיד

במסגרת פריצת הדרך של תולעת המשפט ללב המיינסטרים המחקרי, אנחנו שמחים להביא לרשות הציבור את אזכור התולעת בכללי הציטוט האחיד.…