ספריית התמנון

הדרכה

כחלק מפעילות העמותה אנחנו מקדמים את הפצת הידע והרעיונות שהצטברו, מתוך ניסיון רב שנים בעולמות חופש המידע והנגשת המידע. בנוסף, ובהתאם לחזון העמותה הפועלת לקדם מידע פתוח, אנו נשתדל להציג כאן את תכני ההרצאות וההדרכות הללו, באופן חופשי וזמין.

פסיקה שהוספנו לאחרונה