דף הבית » חדשות ועדכונים » ש' דרורית פיינשטיין – איסור פרסום בהסכמה

ש' דרורית פיינשטיין – איסור פרסום בהסכמה

במסגרת דיון בתיק הטרדה מאיימת, ואחרי שהתיק פורסם לאחר הגשתו, התקיים דיון בתיק לגופו. במסגרת הדיון הגיעו הצדדים לשורה של הסכמות ובסופן כי התיק ימחק ויהפוך לחסוי. השו' דרורית פיינשטיין נתנה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים. יצוין כי בשל תקלות בהנהלת בתי המשפט, חרף החלטת השופטת, המשיך התיק להתפרסם עד שהתגלה לצדדים באתר תולעת המשפט ולפיכך הוגשה בקשה נוספת, הפעם ממזכירות בית המשפט ליישם את החלטת השופטת.

הערת מערכת

מקרה זה הוא הזדמנות ללמוד על הפער שבין החקיקה והפרקטיקה. אף שעקרון פומביות הדיון נקבע בחוק יסוד, ואף שסמכויות השופטים לחסות פרטי ההליך, הוגבלו בעיקרן לקיומם של דיונים בדלתיים סגורות וחיסוי פרטים מזהים על צדדים בשל פגיעה חמורה בפרטיות, השופטים גם חוסים תיקים וגם ללא כל עילה שנטענת. די בהסכמות צדדים להליכים כדי שבית המשפט יפגע פגיעה קשה בעקרון פומביות הדיון בדרך של חיסוי התיק כולו. חשוב להבהיר כי פומביות הדיון היא עקרון יסוד בשיטת המשפט ואינה עניין הנתון למו"מ והסכמות שבין הצדדים, ובהתאם גם לשופטים אין כל סמכות לתת תוקף של פסק דין להסכמות אלה.

פוסטים נוספים