דף הבית » חדשות ועדכונים » יוחאי סופר בדרישה דחופה

יוחאי סופר בדרישה דחופה

כל ניסיון להשתיק, להפחיד או לרסן את פרויקט תולעת המשפט, בדרך של איומיים, לרבות משפטיים, יענה בחשיפה ושיקוף הדברים לציבור. כל פנייה לא עניינית שתתקבל מעורך דין, ודאי ככל שתכלול איומי סרק משפטיים, תענה בפרסום. נבהיר כי בניגוד לדברים שנכתבו, לא גרמנו לשום עקיפה של תהליך זיהוי שכן לא נדרש שום תהליך זיהוי. גם הטענה כי אלמלא פעילותנו היו הפרטים חסויים היא הבל הבלים ומדובר בפרסום של מידע פומבי, שפורסם באופן חופשי על ידי בתי המשפט.

לתוכן הפנייה המלא:

לכבוד

מר עמיחי וורמס
מר גיא זומר
מנהלי ובעלי "תולעת המשפט" 

שלום רב, 


בשם מרשתי, הגב' ———-, הריני לפנות אליכם בעניין שבנדון, כדלקמן: 


1. לאחרונה גילתה מרשתי, לתדהמתה, כי הפרטים אודות הליך משפטיים שהייתה מעורבת בהם, מפורסמים באופן פומבי בחיפוש בגוגל, וזאת בשל תוכנה שמופעלת על-ידכם ומכונה "תולעת המשפט" ("התוכנה").

2. התוכנה שאתם מפעילים גורמת למעשה לכך שכך מי שמקליד את שמה של מרשתי בגוגל, מקבל בתוצאות החיפוש את ההליך המשפטי בו הייתה מעורבת הכולל פרטים אישיים ורגישים אודותיה. לחיצה נוספת מובילה את הקורא לעיון במסמכים המשפטיים הכלולים בתיק בית המשפט, וזאת ללא צורך בכל תהליך זיהוי מקדים (כגון: הקלדת תעודת זהות או רישיון עריכת דין). 

3. פעולותיכם הנ"ל, באמצעות התוכנה, גורמות למעשה לעקיפה בלתי חוקית של תהליך הזיהוי הקיים באתר בתי המשפט, ולפרסום פומבי של פרטים אישיים (כגון: תעודת זהות, כתובת, מצב כלכלי וכו'), אשר היו חסויים אילולא פעולותיכם הנ"ל. בכך אתם גורמים למעשה לפגיעה אנושה בפרטיות של מרשתי תוך הפרה בוטה של חוק הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("החוק") (ראו, בין היתרף סע' 2(9) ו-2(10) לחוק). כידוע לכם, להפרת הוראות החוק ישנן סנקציות אזרחיות ופליליות. 

4. פעולותיכם הבלתי חוקיות, כמפורט לעיל, גורמות למרשתי לנזקים כבדים ובלתי הפיכים. פעולותיכם הנ"ל פוגעות בשמה הטוב של מרשתי, וכתוצאה מכך גורמות לפגיעה בפרנסתה. 

5. לנוכח כל האמור לעיל, הנכם נדרשים לאלתר לבצע את כל הפעולות הנדרשות על-מנת להסיר לצמיתות את כל המידע הקשור למרשתי המפורסם ברשת (במנועי החיפוש) באמצעות התוכנה, ולהודיעני בהודעה חוזרת למייל זה כי ההסרה הושלמה. 

6. ככל שלא תבצעו את הנדרש בסעיף 5 לעיל, תפעל מרשתי בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה בכדי להגן על זכויותיה, לרבות הגשת תביעה לבית המשפט, וכן פנייה לכל הגורמים הרלבנטיים בכדי למצות עד תום את ההיבטים הפליליים והאזרחיים בפעולותיכם הנ"ל. 

7. אין באמור לעיל בכדי למצות את טענות מרשתי או לגרוע מכל זכות או טענה העומדת לה עפ"י כל דין.  

בכבוד רב, יוחאי סופר, עו"ד 
טל' 050-6507198

פוסטים נוספים