קטגוריות
מדיניות וקשרי ממשל תולעת המשפט

מדריך איגוד האינטרנט בעניין פרסום הליך משפטי

במסגרת פעילות איגוד האינטרנט פורסם מדריך הסוקר את נושא פרסום ההליכים המשפטיים.

לעיון במדריך המלא באתר איגוד האינטרנט