דף הבית » חדשות ועדכונים » רע"א 4421-20 צרניק נ מ"י ואחר

רע"א 4421-20 צרניק נ מ"י ואחר

במסגרת פרויקט תיק נתניהו ביקשנו לעיין בכלל ההחלטות שלא פורסמו בתיק. בית המשפט דחה את בקשתנו וכך גם את הבקשה לעיון חוזר בהחלטה. לאחר מכן הגיש יוסף צרניק בקשה דומה, לעיין שוב בכל ההחלטות שלא פורסמו. בית המשפט המחוזי שוב דחה את בקשתו וכך גם את בקשתו לעיון חוזר.

בעקבות זאת הגיש צרניק רשות ערעור אזרחי לבית המשפט העליון כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא להתיר את העיון בהחלטות. בפסק דין קצר יחסית שניתן ביום 21/8/20 קיבל בית המשפט העליון את הערעור והורה להתיר את העיון בכלל ההחלטות ללא הבחנה שביקש לעשות בית המשפט המחוזי בין החלטות טכניות ומהותיות.

 בית המשפט קמא הבהיר כי כל ההחלטות שניתנו על ידו בפתקית במסגרת ת"פ 67104-01-20 הן החלטות טכניות, וסבר כי לאור זאת אין חובה להיענות לבקשה לעיין בהן. החלטות טכניות, כשמן כן הן, ועל כן במקרה הרגיל אין בהן עניין ציבורי, ואין טעם מיוחד בפרסום יזום שלהן ברבים. עם זאת, לעיתים עשויה להיות גם להחלטה טכנית חשיבות מסוימת, ולעיתים עלול להשתרבב בלי משים להחלטה שהיא לכאורה טכנית עניין מהותי. מכל מקום, ולו למען מראית פני הדברים, אין הצדקה לחסות את ההחלטות הטכניות מפני מי שמעוניין לעיין בהן בהליך הנידון בפומבי. לפיכך, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות ובתשובה לתגובות, הריני לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור על פי הרשות שניתנה בהתאם לסעיף 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. נתתי דעתי להתנגדות חלק מהמשיבים לכך, ואולם לא ראיתי במה תפגע זכותם כבעלי דין. דין הערעור להתקבל מהטעם שפורט לעיל. הנהלת בתי המשפט תמצא את הדרך הנאותה להמציא את ההחלטות הטכניות בת"פ 67104-01-20 לידי המבקש. בנסיבות העניין, לא ראיתי מקום לעשות צו להוצאות.

לפס"ד באתר האינטרנט של בית המשפט העליון

לכל כתבי הטענות מבלוג של יוסף צרניק

לכתבה באתר סרוגים

לפוסטים נוספים בסדרה זו:

על פומביות הדיון

על סוגי ההחלטות והמסמכים

לתיק נתניהו – הגרסה השקופה

פוסטים נוספים