דף הבית » חדשות ועדכונים » ייצוג פרו-בונו על ידי הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר

בין היתר על רקע פעילות תולעת המשפט והצפת המתח שבין עקרון פומביות הדיון ובין האוטונומיה של הפרט והשליטה על המידע האישי שלו, אגב הליכים משפטיים, פעלה ופועלת הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר לייצוג בעלי דין פרו-בונו (ללא עלות) בהליכים לחיסוי פרטים מזהים.

מדיניות הקליניקה לייצג אנשים שנפתח נגדם הליך פלילי והם לא הורשעו בו ולחילופין במקרים שבהם הורשע אדם בביצוע עבירה שאינה עבירת מין או עבירה חמורה אחרת, וחלף זמן רב ממועד ההרשעה.

פניות יש להפנות לכתובת הדוא"ל dana.y@mail.huji.ac.il

*הייצוג ניתן לפי שיקול דעת הקליניקה ובהתאם לעומס העבודה

את הפרטים המלאים והמדוייקים ניתן למצוא במסמך הבא

עוד על פעילות הקליניקה אפשר למצוא כאן

פוסטים נוספים